Dender en de vernieuwing van de stuwen: Vlaanderen loopt achter

dender waterwerken-luchtfoto.jpg

Geraardsbergen, 07/04/2017, persbericht van burgemeester De Padt: (nvrd: De Beiaard publiceerde op 25/03 reeds een uitgebreid artikel over de werken aan de sluizen).

Gezien binnen enkele maanden de capaciteit van de waterafvoer via de stuwen op de Dender vanuit Walloni ë zowat zal verdubbelen, en de capaciteit van de Vlaamse Denderstuwen aan de sluizen erg achter blijft, is er een sterk verhoogd gevaar op overstromingen bij hevige winterneerslag vanaf Geraardsbergen. De gekende overstromingen doen zich ook doorgaans voor in de periode tussen okt/nov en feb/maart.  

Het gevaar dat nu dreigt   werd al in de offici ële rapporten van toenmalige Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) in 2004 vermeld, nl.  het gegeven dat de vernieuwing van de oude Vlaamse stuwen op de Dender (tussen Geraardsbergen en Aalst) eerst moet gerealiseerd worden alvorens de geplande vernieuwing van de alle Waalse stuwen zou klaar zijn. [Tegen deze achtergrond zou het onderbrengen van het beheer van alle Belgische waterwegen onder een Belgische structuur, de belangen van onze bevolking beter  kunnen dienen dan dit nu het geval is. Maar een kaars geeft maar licht terwijl ze opbrandt…]

Gedurende 15 jaar werd echter geen prioriteit gemaakt van de vernieuwing van deze stuwen …  Het werd een verhaal van uitstel en uitstel. Er is  de laatste jaren een versnelling bezig maar dat kan de nakende problematiek niet afwenden.

Dat er ook steeds moet gemikt worden op een gelijktijdige realisatie van alle te vernieuwen stuwen was ook steeds een essentieel gegeven.  Anders exporteert men de overstromingen naar een volgende gemeente of zone.

In de studie van  AWZ, die begin 2004 werd gepubliceerd, werd reeds aangegeven dat er ook mogelijke noodscenario’s waren voor het geval men toch niet de noodzakelijke deadlines zou halen: in dat geval kon men eventueel de scheepvaart in de zone tussen Geraardsbergen en Aalst onderbreken tijdens de winter (er is dan bijna geen scheepvaart meer) en kan men de sluizen waar schepen versast worden ook gebruiken als stuw.

Nadat organisaties als Grenzeloze Schelde , die de overstromingsproblematiek al vele jaren opvolgen, er steeds toe hebben aangedrongen dat deze mogelijkheid zou gebruikt worden, heeft WenZ recent een proef gedaan om de sluis van Geraardsbergen als stuw te gebruiken om mogelijk meer water af te voeren.  Het is echter geen oplossing om dat proced é alleen in Geraardsbergen toe te passen, maar het moet natuurlijk ook in alle lager gelegen kunstwerken tussen Geraardsbergen en Aalst.

En uiteraard moet die noodoplossing aan elk van de sluizen ook voorbereid worden.  Tot op heden was WenZ  feitelijk niet bereid om deze piste toe te passen, nl.  mogelijkheid van onderbreking van de scheepvaart tussen Aalst en Geraardsbergen in de winter + toepassing van gebruik van sluis als stuw in de betreffende sluizen.

Dat WenZ tot op heden ook geen echte duidelijkheid verschaft over de perspectieven en planning over de vernieuwing van de stuwen te Idegem, Pollare, Denderleeuw, Denderbelle en Teralfene (dit laatste kunstwerk zal gesupprimeerd worden) en ook geen info verschaft over de geplande capaciteiten van de te vernieuwen stuwen zodat er niet alleen rekening wordt gehouden met de Waalse stuwen, maar ook met de gevolgen van klimaatopwarming, is jammer.  Een consultatie van www.dender.be schept inderdaad geen duidelijkheid op dat vlak.

Onze bevolking wil terecht weten wanneer deze overstromingsproblematiek structureel zal opgelost worden of wanneer het gevaar sterk zal kunnen gereduceerd worden.

Guido De Padt