Peter De Vijlder aangesteld als zonecommandant Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

2222
Algemeen, 29/04/2017: Tijdens de zoneraad gisteren  werd Majoor Peter De Vijlder aangesteld als eerste effectieve zonecommandant van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en dit voor een periode van 6 jaar.  

Persbericht

Maj. Peter De Vijlder vervulde sedert de opstart van de zonewerking begin 2015 de functie van waarnemend zonecommandant voor de Hulpverleningszone bestaande uit de brandweerposten Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. Vóór de brandweerhervormingen was hij officier-dienstchef van de brandweerpost Zottegem.

De belangrijkste doelstellingen zijn om samen met zijn team van 450 collega’s te komen tot een uniforme en effici ënte werking binnen de brandweerposten van de brandweerzone. Het blijvend beroep doen op de inzet van brandweerman-vrijwilligers  door hun optimaal in te zetten in zijn organisatie, is de sterke troef voor de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Eveneens wil hij alle facetten van de brandweer breder kenbaar maken voor de 168.000 inwoners en de bedrijven binnen de 13 gemeenten van de Hulpverleningszone. Volgende maand start in dit kader een roadshow in de Vlaamse Ardennen rond het thema brandveiligheid in woningen.

Een meerjarenbeleidsplan voor de realisatie van deze doelstellingen is reeds opgemaakt en goedgekeurd tijdens zijn mandaat als waarnemend zonecommandant
Bij de selectieprocedure slaagde hij voor alle selectieproeven. De eedaflegging gebeurde onder toeziend oog van de voorzitter van de Zoneraad Burg. Luc Dupont van Ronse. De voorzitter wenst hem alle succes bij de vervulling van zijn mandaat en is ervan overtuigd dat de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen met Majoor Peter De Vijlder verder zal kunnen uitgroeien tot een performante organisatie, die zorgt voor een gelijkwaardige dienstverlening voor elke inwoner van onze zone.