9 leegstaande assistentiewoningen kosten Herzelenaar handenvol geld (7.155 euro per maand)

foto_leenhof_voorgevel_en_vijver

Herzele, 07/05/2017 – Persbericht  Dirk Van Melkebeke, OCMW-raadslid, sp.a. –  Het OCMW-Herzele is beheerder van 24 assistentiewoningen ( appartementen — ’t Leenhof), gelegen aan de Lindenstraat in Herzele. Waar de verkoop van deze appartementen vlot verliep, loopt de verhuur ervan allesbehalve vlot. Momenteel zijn 9 van de 24 woningen nog steeds niet verhuurd. (PDV, foto website Gemeente Herzele)

De huurprijs ligt momenteel op 36,75 euro per dag of 1102 euro voor een maand van 30 dagen. In deze prijs is verzorging noch voeding inbegrepen. Deze huur ligt hoog voor gewone mensen, als je weet dat het gemiddelde pensioen in Vlaanderen zo’n 1250 euro bedraagt. Het resultaat is dat er momenteel, een vol jaar nadat de woningen te huur aangeboden werden, nog steeds 9 woningen van de 24 niet verhuurd geraken.

20140606_EWIdag_sel_48

Het OCMW   is echter verplicht om vanaf deze maand, volgens de overeenkomst met de NV Zilvertorens, de eigenaars huurgarantie te bieden. Dit wil zeggen dat, zelfs als een appartement niet verhuurd is, het OCMW opdraait voor het verlies van huur van de eigenaar.

Deze kost bedraagt 26,5 euro per dag, aan de eigenaar te betalen.  Omgerekend is dat voor een maand (30 dagen) 795 euro per appartement, voor 9 appartementen bedraagt de kost dus 7155 euro per maand.

Als de 9 woningen onverhuurd blijven, dan zal het OCMW op jaarbasis een bedrag van 87.052 euro huurgarantie moeten ophoesten.  De sp.a heeft steeds gewaarschuwd voor de te hoge huurprijs en heeft de overeenkomst met de NV Zilvertorens nooit goedgekeurd.

De sp.a vraagt dan ook een heronderhandeling van de overeenkomst met de NV Zilvertorens om de nefaste financi ële gevolgen voor het OCMW (en de Herzeelse belastingbetaler) ongedaan te maken.