Merelbeke gaat voor veiliger verkeer

DDLmerelbeke ondertekening save charter (28)

Merelbeke, 12/05/2017 –  Merelbeke heeft op donderdag 11 mei 2017 het SAVE-charter Steden & Gemeenten van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend. Daarmee is Merelbeke de 79ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

OVK is een lotgenotenvereniging die families ondersteunt die hun kind hebben verloren in het verkeer. De vzw voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor ‘Samen Actief voor VEilig Verkeer’. Merelbeke geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid. (DDL)  

DDLmerelbeke ondertekening save charter (29)

Verkeersveiligheid voorop

De voorbije jaren heeft Merelbeke al heel wat inspanningen geleverd om te zorgen voor veiligere wegen — zeker voor kwetsbare weggebruikers — om zo de kans op ongevallen te verkleinen. Ook de komende jaren blijft dat voor de gemeente een prioriteit, ondanks de soms moeilijke praktische beperkingen. Door het SAVE-charter te ondertekenen wil het gemeentebestuur van Merelbeke de verschillende facetten van een mobiliteitsbeleid (infrastructuur, educatie en handhaving) geïntegreerd aanpakken.

Speciale aandacht voor de schoolomgevingen

De gemeente krijgt tijdens het traject begeleiding van OVK. Hoe Merelbeke de zeven SAVE-doelstellingen concreet wil realiseren in het komende SAVE-jaar, is vastgelegd in een actieplan verkeersveiligheid. Dat heeft speciale aandacht voor de schoolomgevingen, waar vooral bij het begin en aan het einde van de schooldag erg veel verkeer is. Zo wordt het deel van de Kloosterstraat   waar de gemeentelijke basisschool GILKO gelegen is bijvoorbeeld heringericht als fietsstraat, zodat fietsers er voorrang hebben op het autoverkeer. En de gemeente wil ook LED-borden aankopen om de zone 30 in de schoolomgevingen te accentueren. Als Merelbeke na een jaar heeft bewezen, dat het actief inzet op het verhogen van de verkeersveiligheid, krijgt de gemeente het SAVE-label.

(DDL)