De Boerestraat krijgt zijn nieuw fietspad.

boerestraat oosterzele DSC02697

Oosterzele/Balegem, 21/05/2017 –  Schepen van Openbare werken Christ Meuleman deelt mee dat het dossier een “administratieve vertraging” heeft opgelopen, onafhankelijk van zijn wil. Publieke aanbestedingen verlopen volgens goed omschreven regels en bepalingen.  HDK ( foto’s L.A.M.P)  

boerestraat oosterzele DSC02689

Wanneer een inschrijver (lees aannemer) afwijkt voor meer dan 15% op de tweede laagste, dient een procedure van “verantwoording” te worden doorlopen, waarbij ook nog eens de provincie een nieuw akkoord moet geven.Bovendien werd het gemeentelijk budget (begroting) voor 2017 pas eind april goedgekeurd. Daardoor kon de aanwijzing van de aannemer dus ook maar veel later gebeuren (aanvankelijk werd voorzien dat de aannemer zou kunnen starten in het voorjaar 2017). Schepen Christ Meuleman hoopt dat de start van de werken alsnog kan plaats vinden misschien voor of zeker dan na het “bouwverlof”.

Er zal dan ook eerst een informatievergadering plaats vinden. Binnenkort zullen de betrokken bewoners een flyer in de brievenbus vinden met de nodige informatie vanwege het gemeentebestuur Oosterzele.

boerestraat oosterele DSC02696

Nieuw veiligheidsplan zone 50km per uur.

De Boerestraat en de Kalle krijgen een nieuw zonaal veiligheidsplan. In dit snelheidsplan zijn zowel Kalle als het bebouwde gedeelte van de Boerestraat opgenomen in een zone 50. Deze zomer wordt de nodige signalisatie geplaatst waarna de maximum rijsnelheid in uw straat 50 km/u bedraagt. Om dit nieuwe snelheidsregime te ondersteunen worden bij de aanleg van het fietspad extra verkeersremmende maatregelen genomen. Bij het binnenrijden van de Boerestraat ter hoogte van het kruispunt met Bottelweg en Walzegem wordt een poorteffect gecre ëerd zodat wagens verplicht worden hun snelheid aan te passen. De grootste infrastructurele maatregel is de versmalling van de wegbreedte, de betonnen weg wordt 60 cm ingezaagd. Tussen het fietspad en de weg worden haagjes voorzien, zo wordt de versmalling van de rijbaan optisch ondersteund. Na de werken volgt een evaluatie waar een snelheidsmeting en controles deel van uitmaken. Schepen van Openbare werken Christ Meuleman vraagt begrip voor deze administratieve vertraging, waarvoor zoals reeds vermeldt, hijzelf geen verantwoordelijkheid draagt.

Schepen van Openbare werken Christ Meuleman zet zich al jaren in voor de realisatie van dit project, maar het blijkt dat dit dossier tot op vandaag een “probleemdossier” was, waarbij er altijd wel iets scheef zat en dus niet echt verliep zoals wij dat zelf ook graag gewild hadden.

HDK ( foto’s L.A.M.P)