Politiezone Brakel gaat de digitale toer op

2992105-20702e1220780cf2c19df1ee6183cae8

Brakel, 21/05/2017 –  De Politiezone Brakel (Brakel-Zwalm-Maarkedal en Horebeke) gaat de digitale toer op om dichter bij de burger te staan. Studente criminologie Nikita Vanryckeghem organiseerde een enquête waarbij een 300 inwoners uit de PZ op ingingen. (Bert Broos)

265 reageerden digitaal en 35 schriftelijk. Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat er nood is aan meer samenwerking en communicatie met de burger. Er is bereidheid van de burger om samen te werken en zo de leefbaarheid en veiligheid te verhogen in zijn naaste omgeving. Men is hiervoor over het muurtje gaan kijken in andere politiezones hoe de communicatie wordt georganiseerd. Er werd een nieuwe ( vernieuwde) website voorgesteld en uit dit alles werd een driesporenbeleid gedistilleerd.

2992105-eb562f9d0691acf90fade0548ee366ad

Deze sporen zijn: sociaal, digitaal en gedrukt

2992105-8ff7f47bf2696654a5bb7f35a2d91115

Sociaal betekent dat de politiezone Brakel aanwezig zal zijn op verschillende events maar zelf ook zaken gaat organiseren.

Zo is er vandaag mogelijkheid tot fietsregistratie (13u-17u) op de parking van het hoofdcommissariaat. Op 29 mei organiseert het wijkcommissariaat van Zwalm een buurtbabbel. Het face to face contact blijft zeer belangrijk.

2992105-5457d6787eb21219b2f0936cc95b2b13

Digitaal betekent aanwezig zijn op het internet.

Er is de nieuwe website van de politiezone maar ook facebook is zeer belangrijk voor heel wat gebruikers die aanwezig zijn op het internet. Niet iedereen heeft een facebookaccount en niet iedereen wil dat. Vandaar dat de website van de politiezone heel belangrijk is en dat dit het uitgangspunt blijft. Op de website vind je o.m. wie de wijkagent is voor je straat met de verschillende telefoon — en noodnummers. Tevens staan er heel wat berichtgeving op. Deze website werd mede mogelijk gemaakt door Pascal Renes van de federale politie die zorgde dat alles operationeel werd. Het digitale wordt wel serieus onder de loep genomen daar er een 13- koppig communicatieteam opgericht die het reilen en zeilen volgt. Het digitale spoor is heel belangrijk voor deze mensen.

Gedrukt betekent dat de geschreven media mededelingen omtrent de politiezone zal blijven ontvangen.

Niet iedere burger zit op het internet zodat het verspreiden van boodschappen via infobladen en kranten belangrijk blijft.

2992105-1cd4d943178b60c7e6d07f100a2c6e33

Persofficier Delphine Schelpe: “ het is uiteraard niet altijd de bedoeling om de goed nieuws show te brengen naar de pers. Als er bepaalde criminele feiten hebben plaats gehad dan wordt er in overleg met parket en ev. de onderzoekrechter bekeken wat al dan niet mag openbaar gemaakt worden.”

2992105-3bdd18ace9a3665f1a8c4262177c5261

Zonechef Tom Broekaert bedankte in zijn slotwoord het communicatieteam voor hun gedrevenheid en hun inzet. Pascal Renes ( federale politie) werd eveneens bedankt en als apotheose overhandigde men Nikita een aandenken. De politiewebsite van de zone Brakel is te vinden op: http://www.lokalepolitie.be/5426/nieuws/4-nieuwe-website

(Bert Broos)