Zottegem leert zijn volk alles over bloemetjes en bijtjes

DSC_1785

Zottegem, 19/06/2017 –   Vanavond op de gemeenteraad legt schepen Leen Goossens een charter voor dat van Zottegem een bij-vriendelijke gemeente moet maken. (PDV)

De stad Zottegem deed de afgelopen jaren al heel wat inspanningen om haar inwoners te sensibiliseren rond bijtjes. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen konden in kader het van de actie ‘verbijsterende bijen’ de inwoners de afgelopen jaren gratis bloemenzaad en bloembollen afhalen. In 2015 bouwde de milieudienst een bijenhotel in het Beislovenpark.

In dit bijenhotel wonen ondertussen al heel wat wilde ‘solitaire’ bijen. De afgelopen jaren organiseerde de milieudienst ook al tal van ‘bijen’activiteiten voor de schoolgaande jeugd in BIJsloven. Bovendien worden onze natuurgebieden beheerd met aandacht voor de biodiversiteit en bij nieuwe aanplant wordt er gelet op de waarde voor bijen, zoals recent bij de aanplant van 5.000 nieuwe bomen in het Kloosterbos.

DSC_1788

Nu gaat de stad Zottegem nog een stapje verder want op maandag 19 juni vraagt schepen van Leefmilieu Leen Goossens aan de Zottegemse gemeenteraad de goedkeuring om het bijencharter te ondertekenen.

“Met de ondertekening van dit charter engageert Zottegem zich om nog dit jaar een sensibiliseringscampagne rond bijen op te zetten en om een concrete actie uit te voeren naar het cre ëren van een stuifmeelrijke omgeving. De gemeente wordt dan genoemd als ‘Hier wordt gewerkt aan een bij-vriendelijke gemeente’.

In 2018 en 2019 moet in samenwerking met de verschillende partners (milieuraad, imkers, landbouwers, natuurverenigingen, …) een lokaal actieplan ontstaan. Concreet verbindt de stad er zich toe om te zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving op openbare plaatsen en sensibiliseringsacties op te zetten naar de burger toe, maar ook naar landbouwers en industrie. Als we daar in slagen krijgt de gemeente de titel van bij-vriendelijke gemeente.” aldus Leen Goossens.

X