Bijkomend agendapunt voor gemeenteraadszitting over “golfterrein in Vlierzele”

unnamed (6).jpg

Sint-Lievens-Houtem, 28/06/2017 – De Provincie plant samen met de gemeente Sint-Lievens-Houtem een golfterrein op de stortplaatsen van ILVA en De Letter in deelgemeente Vlierzele. (HDK, foto LAMP)

In het PRUP wordt een een nieuwe nabestemming gegeven aan het volledige ontginningsgebied, nl. landbouw op het gewestplan. Het huidige stort ILVA en het zuidelijk deel van het gebied krijgt een nieuwe nabestemming namelijk ‘zone voor golf’ met overdrukken zone voor bebouwing en verhardingen, zone voor waterzuivering en biogaswerking, reservatiestrook voor wegenis langsheen de E40 en indicatieve aanduidingen van wandel-eifietspaden).

De resterende delen van het ontginningsgebied, zijnde enerzijds de tussenliggende strook het ILVA-stort en de woningen langs de St. Fledericusstraat krijgen een actuele nabestemming namelijk zone voor tuinen en hobby landbouw, en een beperkte zone tussen, het ILVA stort, de E40 en de buurtweg nr 3, krijgt een actuele bestemming als zone voor landbouw. Het ontwerp van PRUP kwam in nauw overleg tot stand tussen de Provincie en gemeente. Het Openbaar Onderzoek loopt tot vrijdag 4 augustus 2017.

(HDK, Foto LAMP)