Teamteaching in VBS Andreasschool en VBS ’t Waterpleintje

Strijpen

Strijpen/Sint-Goriks, 03/07/2017 – VBS Andreasschool Strijpen werkte dit jaar volgens het principe van ‘Teamteaching’ en zal dat principe ook volgend jaar in haar zusterschool  VBS ’t Waterpleintje Sint-Goriks- Oudenhove toepassen. (PDV)

De school koos ervoor om alle kleuters in één klasgroep te organiseren. De bestaande hoeken werden nog verder verrijkt zodanig dat alle kleuters een aanbod kregen aangepast aan hun ontwikkeling en niet alleen leeftijdsgebonden.

 

“Na een jaar merkten we duidelijk heel wat voordelen”, licht directeur Inge  Rouckhout toe. ” Met twee leraren voor de klas voelen kinderen zich beter in hun vel. Elke leerkracht heeft immers een eigen stijl, persoonlijkheid en talenten.”

“Door de aanwezigheid van meerdere leerkrachten en het werken in kleine groepjes, biedt men extra kansen om te differenti ëren en echt in te spelen op de specifieke noden van elke kleuter individueel. De oudere kleuters leren zorg dragen voor de jongsten. De jongsten verleggen hun eigen grenzen door samen te werken met oudere kleuters.”

Op vrijdag 25 augustus om 19u00 is er in VBS ’t Waterpleintje Sint-Goriks- Oudenhove een infomoment voor ouders en geïnteresseerden.

(Pieter De Valkenaere)