Zottegem herschikt kermisattracties

0 (3)

Zottegem, 23/07/2017 – Ter gelegenheid van de augustuskermis in het Zottegemse  stadscentrum zullen er ook (opnieuw) op het marktplein foorkramen staan. (C.C.)

Het is inmiddels al ruim twee jaar geleden dat de werken voor de stadskernrenovatie het  onmogelijk maakten dat er voor de Sinksenfoor in mei 2015 kermisattracties zouden geïnstalleerd worden op de Markt en dat ervoor geopteerd werd om, mits het akkoord van De Lijn, voor een aantal foorkramers een standplaats te voorzien aan het autobusstation in de Van Aelbrouckstraat.

Sindsdien heeft deze aanvankelijke ‘noodoplossing’, mede omdat ze weinig of geen negatieve reacties uitlokte, een definitief karakter gekregen en het zal nu ter gelegenheid van de kermis van 19 tot 22 augustus al voor de zesde keer gebeuren dat er vlakbij het Stationsplein ook weer kermisattracties zullen opgesteld staan.

Om de kermis op deze locatie bij manier van spreken te verbinden met en beter te laten  aansluiten bij het kermisgebeuren in de Heldenlaan, heeft het stadsbestuur het plan opgevat om, zoals vóór de stadskernrenovatie steevast het geval was, ook op het vernieuwde marktplein (opnieuw) een paar foorkramers te laten postvatten. Meer bepaald zullen de twee kermisattracties die vroeger op de parking aan het Kasteel van Egmont opgesteld stonden, naar de Markt verplaatst worden. Deze herschikking zal tegelijk ook ten goede komen aan de veiligheid van de kermisbezoekers en kinderen die voorheen op de locatie aan het Kasteel van Egmont geconfronteerd werden met het verkeer in de D. Van Den Bosschestraat en in de omgeving van de rotonde aldaar.

Deze herschikking komt er ook op vraag van het stedelijk Feestcomit é en eigenlijk was het de bedoeling ze reeds door te voeren ter gelegenheid van de jongste Sinksenfoor. Dit kon toen echter (nog) niet omdat het college van burgemeester en schepenen op 24 oktober van vorig jaar reeds aan Rotaryclub Zottegem toestemming verleend had om tijdens de Pinksterkermis ook 100 jaar Rotary Foundation te vieren in een spiegeltent op de Markt. (C.C.)