Zottegemse kermisnieuwtjes

PDV_Kermis ee

Zottegem, 17/08/2017 — Open of gesloten tijdens de kermis? Parkeercontrole? Tot wanneer nachtlawaai? Mogelijke verkeershinder? Hierover leest u alles in deze ‘Zottegemse kermisnieuwtjes’. (C.C.)

pdv_kermis-0.jpg

– Open of gesloten t.g.v. de kermis?

Ter gelegenheid van de kermis in het stadscentrum, van zaterdag 19 tot dinsdag 22 augustus, wordt ook de werking van de verschillende stadsdiensten op een lager pitje gezet (gesloten of minimumbemanning). De dienst burgerzaken in het Administratief Centrum Sanitary is op zaterdag zoals gewoonlijk open van 9 tot 11u30. Maandag kan men bij elke stadsdienst terecht zoals normaal; op kermisdinsdag echter zullen alle stadsdiensten gesloten zijn. Het infokantoor van de dienst toerisme (in het stadhuis) dat tijdens het toeristisch seizoen ook op weekenddagen open is, zal nu uitzonderlijk gesloten zijn zowel zaterdag als zondag; op kermismaandag is het wel toegankelijk maar op dinsdag dan weer niet. In het OCMW zijn de burelen en de sociale dienst open op kermismaandag maar gesloten op dinsdag. Het zwembad in de Bevegemse Vijvers is gesloten van zondag tot en met dinsdag. In het Hemelrijk is er zowel maandag als dinsdag geen speelpleinwerking en nog op dinsdag is er ook geen Grabbelpasactiviteit. De stadsbibliotheek in het Kasteel van Egmont is gesloten op maandag maar ’s anderendaags kan men er wel binnenlopen tijdens de gebruikelijke dinsdagse openingsuren. De Uit-balie op de benedenverdieping van de bib heropent na een maand vakantieonderbreking op woensdag 23 augustus. Bij Bpost wordt geen rekening meer gehouden met lokale kermissen of festiviteiten; het postkantoor aan de Hoogstraat zal dus op de kermisdagen open zijn zoals gewoonlijk. Dit is ook het geval voor het Ilva-recyclagepark aan de Ballingsweg.

– Parkeercontrole:

Zoals voorgaande jaren zullen (alleen) op dinsdag 22 augustus, met naast de kermis dan ook ’s voormiddags de wekelijkse markt en na de middag de wielerwedstrijd Grote Prijs Stad Zottegem, de parkeerwachters geen controle doen op de naleving van het betalend parkeren en op het gebruik van een parkeerschijf in de blauwe zones. Drie jaar geleden gebeurde het dat 31 automobilisten toch een retributiebon onder hun ruiterwisser vonden maar achteraf werden al die parkeerboetes nietig verklaard. Naar het zeggen van mobiliteitsschepen Peter Vansintjan was er toen iets misgelopen met de communicatie met het parkeerbedrijf waarmee de stad samenwerkt, waardoor dit toen (verkeerdelijk) dacht dat het op woensdag was dat er geen parkeercontrole moest gehouden worden. Ofschoon de parkeerwachters dus komende dinsdag niet hun ronde zullen doen, is het echter toch opletten geblazen want het kan best dat er in bepaalde straten waar normaal het betalend parkeren of de blauwe zoneregeling van toepassing is, die dag gedurende een bepaalde tijdsspanne helemaal niet mag geparkeerd worden omwille van de doortocht(en) van voornoemde wielerwedstrijd. Daar zal wel op toegezien worden door de politie.

PDV_Kermis 24

– Vuurwerkspektakel en nachtlawaai:

Zoals gewoonlijk kondigt de affiche van de kermis in het stadscentrum ook een vuurwerk aan. Dat kan men op maandag 21 augustus omstreeks 22 uur gaan bewonderen in het park achter het Kasteel van Egmont. Nadat de firma Verschelden uit Zele dit deed ter gelegenheid van de jongste Sinksenfoor, zal het vuurwerk ditmaal verzorgd worden door het bedrijf CBF Pyrotechnics uit Geraardsbergen. Intussen in het al zeven jaar geleden dat de weergoden op maandag 16 augustus 2010 in een zodanig slechte bui waren dat het vuurwerkspektakel toen moest afgelast worden.

In afwijking van de door de Vlaamse Regering vastgelegde normen voor muziek (en nachtlawaai) in openbare en private inrichtingen, heeft het Zottegemse college van burgemeester en schepenen beslist om ter gelegenheid van de kermis het einduur voor muzikale optredens en andere (openlucht)activiteiten als volgt te bepalen: op zaterdag en zondag mag er muziek weerklinken tot 3 uur ’s nachts, op maandag tot 1 uur ’s nachts en op dinsdag tot middernacht.

– Geen kermis zonder verkeershinder:

Naar aanleiding van de kermis gelden dezer dagen in het stadscentrum speciale verkeersregelingen. Sinds voorbije maandag en dit nog tot komende woensdag 23 augustus om middernacht wordt in de Kasteelstraat (volledig) en Graaf van Egmontstraat het eenrichtingsverkeer opgeheven en verkeer in beide richtingen toegelaten. Om dit vlot te laten verlopen, geldt er tegelijk een parkeerverbod in het benedengedeelte van de Kasteelstraat (vanaf de Neerhofstraat) en in de Graaf van Egmontstraat. In de Stationsstraat mag er niet geparkeerd worden van zaterdag 19 augustus om 16 uur tot dinsdag 22 augustus om middernacht. Verder wordt tijdens de kersmisactiviteiten uit een aantal straten alle verkeer geweerd. In de A. Scheirisstraat en Neerhofstraat wordt alleen verkeer in beide richtingen toegelaten voor de bewoners ervan. Beide straten zullen overigens zowel ter hoogte van de Heldenlaan als t.h.v. de Kasteelstraat afgesloten worden. Dit zal ook het geval zijn in de Stationsstraat. De Heldenlaan wordt afgesloten t.h.v. de Graaf van Egmontstraat. Tijdens het kermisgebeuren aan het Stationsplein zal de Van Aelbrouckstraat afgesloten worden t.h.v. de Kleine Nieuwstraat en de Musselystraat t.h.v. de Hospitaalstraat.

Omwille van muzikale optredens en andere openluchtactiviteiten aan caf és zal ook nog op andere plaatsen met parkeerverbod en verboden toegang voor verkeer rekening moeten gehouden worden. Ondermeer de Kleine Nieuwstraat en het deel van de Kazernstraat tussen de Nieuwstraat en Van Aelbrouckstraat moeten parkeer- en verkeersvrij blijven van zaterdag 19 augustus om 8 uur tot woensdagmorgen 23 augustus om 6 uur. In het andere deel van de Kazernstraat (tussen Trapstraat en Nieuwstraat) is in beide richtingen alleen plaatselijk verkeer toegelaten. Op het deel van de Zavel tussen de hoek met de Stationsstraat en de hoek met de Trapstraat is noch verkeer noch parkeren toegelaten van vrijdagmorgen 18 augustus om 8 uur tot woensdag 23 augustus om 22 uur. Tegelijk is er dan in het gedeelte van de Trapstraat tussen de Zavel en Molenstraat parkeerverbod teneinde daar verkeer in beide richtingen mogelijk te maken. In het gedeelte van de L. De Metsstraat tussen Heldenlaan en Vestenstraat is er van zaterdag 19 augustus om 10 uur tot maandag 21 augustus om middernacht geen verkeer toegelaten. Wie liever niet op de bon gaat en/of niet voor takelkosten wil opdraaien, moet komende dinsdag 22 augustus vooral in en aan de rand van het stadscentrum maar ook her en der in deelgemeenten extra uitkijken voor tijdelijke verkeersborden. Zeker wie ’s voormiddags naar de markt komt afgezakt en er een heel dagje-uit wil van maken, moet opletten dat hij/zij zijn/haar wagen niet achterlaat op een plaats waar dit een tijdje later niet meer mag omwille van de doortocht(en) van de wielerwedstrijd Grote Prijs Stad Zottegem. Een speciaal politiereglement voorziet immers die dag een uitgebreide reeks van verkeersmaatregelen om de wegen voor de wielrenners vrij te houden. (C.C.)