Zottegem probeert eenrichtingsverkeer uit naar station toe

15380404_10153989753852541_7610553423415944654_n

Zottegem, 16/09/2017 — Al sinds vorig jaar is er sprake van maar pas vanaf maandag 25 september is het zover: gedurende drie maanden zal in Zottegem bij wijze van proef in de Godveerdegemstraat (deels), L. Roelsstraat en Van Aelbrouckstraat alleen verkeer richting station toegelaten zijn. (CC)

Vooral ingevolge de gewijzigde verkeerscirculatie na de stadskernrenovatie waarbij sindsdien ook de lijnbussen in de Zottegemse binnenstad een ander traject moeten volgen, gebeurt het geregeld dat het verkeer in de Godveerdegemstraat, L. Roelsstraat en Van Aelbrouckstraat vastloopt. Bij het zoeken naar een mogelijke oplossing voor deze verkeersknopen en deze onveilige verkeerssituaties werd zowat een jaar geleden, van 29 augustus tot 21 oktober, geprobeerd om door het cre ëren van een tweetal uitwijkstroken voor de lijnbussen die er passeren richting station, de verkeersstroom in de betrokken straten vlotter te laten verlopen maar deze ingreep resulteerde niet in de gewenste oplossing.

Daarom werd in het voorbije najaar besloten om als andere eventuele oplossing tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren in het gedeelte van de Godveerdegemstraat tussen het kruispunt met de Broeder Mareslaan en de spoorwegbrug alsook in de L. Roelsstraat en Van Aelbrouckstraat. Bij de stedelijke adviesraad voor verkeer en bij de vervoersmaatschappij De Lijn was men overigens van meet af aan voorstander van dit alternatief, met dus alleen verkeer toegelaten in de rijrichting van de bussen naar het station toe. Aanvankelijk was voorzien om deze regeling uit te proberen begin van dit jaar, van 16 januari tot 16 april. Het nodige politiereglement hiervoor was klaar maar toch ging dit proefproject toen niet door omdat naar het zeggen van mobiliteitsschepen Peter Vansintjan de verkeersborden om de wijziging van de verkeerssituatie op een afdoende en veilige manier aan te kondigen, nog niet geleverd waren. Blijkbaar zijn na meer dan acht maanden de nodige verkeersborden nu wel voorhanden zodat vanaf maandag 25 september e.k. gedurende drie maanden de eenrichtingsverkeersregeling kan ingevoerd worden. Voor alle duidelijkheid: in de Godveerdegemstraat (tussen het kruispunt met de Broeder Mareslaan en de spoorwegbrug), L. Roelsstraat en Van Aelbrouckstraat (tot aan de standplaatsen van de bussen) zal gedurende die periode alleen verkeer richting station mogen. Aan de parkeerregeling in deze straten verandert niets. Na afloop volgt een evaluatie van dit proefproject vooraleer de regeling eventueel een definitief karakter kan krijgen.  (C.C.)

X