Kerkenbeleidsplan komt op Oosterzeelse gemeenteraad

_DSC0247 RE

Oosterzele, 21/09/2017 –  Op woensdag 27.09.16 vindt in Oosterzele een nieuwe gemeenteraad plaats om 20.30 uur.

Er wachten tien agendapunten die dienen besproken en goedgekeurd te worden. Notulen van de voorgaande zitting goedkeuren. Het minimaal aangepast meerjarenplan wordt vastgesteld  en ter goedkeuring voorgelegd aan de raadsleden. De gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging (2017/1) vast te te stellen. Het goedkeuren van de gemeentelijke werking-en investeringstoelage voor hulpverleningszone Centrum (dienstjaar 2018) is het volgende agendapunt. er dient een selectiecommissie aangesteld te worden voor het ambt van financieel beheerder. De raadsleden moeten zich ook buigen over het Kerkenbeleidsplan voor de parochies in Oosterzele. De raad wordt gevraagd om een erfpachtovereenkomst voor 40 jaar goed te keuren betreffende het jeugdheem van de VZW Scouts St. Kristofel. Op de Kattenberg wordt het halfmaandelijks parkeerregime afgeschaft, daar komen vaste parkeerkanten aan de onpare  huisnummers. Ook in de Kloosterstraat wordt het halfmaandelijks parkeren afgeschaft aan het huis nummer 25 tot aan de Gentweg, ook hier is de keuze gemaakt aan de kant van de onpare huisnummers voor vast parkeren. Tenslotte wordt in de Krekelberg ook het halfmaandelijks parkeren afgeschaft. Hier wordt het vast parkeren aan de pare huisnummers.

(Herman De Knijf, foto L.A.M.P.)