Eerste fietsstraat in Merelbeke

DDL merelbeke fietsstraat infoaan de schoolpoort (11)

Merelbeke, 26/09/2017 – Onlangs werd de eerste fietsstraat in Merelbeke unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Mede onder impuls van de CD&V-fractie en de Schepen van Openbare Werken  Pascal Rousseaux.  De fietsers krijgen aldus voorrang op het autoverkeer in de omgeving van de gemeenteschool en het OCMW woonzorgcentrum en auto’s mogen er niet inhalen.  (DDL)

STOP- principe: “eerst stappers en trappers”

Schepen van onderwijs  Isabelle Van De Steene  is blij dat de gemeente duidelijk de kaart trekt van de zwakke weggebruikers. Vele kinderen komen elke dag te voet of met de fiets naar school en dit zal in de toekomst op een veiliger manier kunnen verlopen. Een deel van de Kloosterstraat wordt  een fietsstraat. De fiets zal er koning zijn en voorrang hebben .Het wegdek wordt er duurzaam aangelegd in rode asfalt en versmald. Daarnaast wordt  de hele Kloosterstraat zone 30  en zal zwaar vervoer uit de schoolomgeving geweerd worden. Er worden ruime voetpaden voorzien    met heel wat groenaccenten. Aan de school wordt alleen een kiss-and-ridestrook ingericht. Parkeren zal je moeten doen op de parking aan de Gemeentehallen, die op wandelafstand ligt. De werken gaan van start in het najaar.

13 km nieuwe fietsinfrastructuur

De Burgemeester  Filip Thienpont  en zijn CD&V team zijn fier op de gerealiseerde fietspaden in de voorbije 2 legislaturen. “Niet minder dan 13 kilometer nieuwe fietsinfrastructuur werd gerealiseerd. We vermelden graag de nieuwe fietspaden langsheen beide kanten van de Zwijnaardsesteenweg, de Lembergsesteenweg, de Gaversesteenweg, de Lamstraat, de Salisburylaan, de Hundelgemsesteenweg tussen de Molenhoek en de Motsenstraat, de Koningin Astridlaan, en de Burgemeester Maenhoustraat. Waar onvoldoende ruimte was voor fietspaden werden fietssuggestiestroken aangelegd en recent werd ook de onderdoorgang aan de spoorweg in de Fraterstraat verkeersveiliger gemaakt voor de zwakke weggebruikers.De komende maanden komt er ook langsheen de Gontrode Heirweg aan beide zijden een gescheiden fietspad en als voorlopig orgelpunt dus een heuse fietsstraat in de Kloosterstraat.”

FietsDeal & Fietsparlement

Ook in de toekomst wil CD&V de fietser voorrang geven. “We trekken de komende maanden    – met de fiets natuurlijk –    langs alle wijken en deelgemeenten om de bestaande infrastructuur te inspecteren op fietsvriendelijkheid, de    knelpunten in kaart te brengen en te luisteren naar de bekommernissen van de betrokken inwoners. We bespreken onze bevindingen in een heus “Fietsparlement” waar we onze visie en plannen voor de toekomst samen gaan uitwerken.”

X