Vertelsessies in bibliotheek Scheldewindeke groot succes

DDL oosterzele bib vertel sessie 2017 route 42 (2)

Scheldewindeke, 05/10/2017 –  Bib Scheldewindeke vormde op vrijdagavond 29 september het decor voor de avant-première van de vertelsessies 2017. Het provinciebestuur biedt nu al voor de 15 de keer gratis regio vertelsessies aan in 18 Oost-Vlaamse openbare bibliotheken. Zo, ook in Scheldewindeke. (R 17, foto’s DDL).

En wat bleek in Bib Scheldewindeke, ook volwassenen laten zich graag meevoeren op de vleugels van een spannend verhaal meesterlijk verteld door Veerle Ernalsteen, Madeleine Nieuwlaat, Koen De Munck, en Jan de Maeyer (Meneer Zee, vertellingen voor kinderen). Er was eerst een algemene vertelsessie, gevolgd door een tweede sessie, opgesplitst voor jeugd en volwassenen. De provincie gaf opnieuw een opdracht aan ‘TcollectiefvertelT’ via de vereniging ‘Van Stoel tot Stoel’, die faam en naam heeft verworven met zijn vertelsessies. Tot grote tevredenheid bij de openbare bibliotheken en het publiek.

Na de introductie van Peter Willems (had lof voor bib Scheldewindeke en provincie) volgde een toespraak van Patrick Van Damme, waarnemend diensthoofd Dienst Kunsten en Cultuurspreiding. Patrick Van Damme: ‘We zijn tevreden dat we gebruik kunnen maken van deze gezellige accommodatie van de gemeente Oosterzele, we vinden hier een actieve bibliotheek die diverse functies van een moderne openbare bib weet te combineren. Er was eens een provinciebestuur dat in vervlogen tijden, 1998, als eerste provincie aandacht had voor de ontwikkeling van een bibliotheekbeleid dat bovenlokale ondersteuning bood aan lokale bibliotheken. In 2003 werd in onze provincie gestart met de organisatie van vertelsessies in bibliotheken met de bedoeling om de vertelkunst te promoten. Er werd geopteerd om naast de vertellingen voor kinderen, ook de vertelpijlen te richten op een volwassen publiek. We wilden meehelpen om de traditie van orale overlevering weer onder de aandacht te brengen van een ruimer publiek. Van meet af aan was ‘Van Stoel tot Stoel’ een betrouwbare partner. Vanaf het derde jaar kwamen de vertellingen bij die koepel onder de vleugels van een groep enthousiaste vertellers die zich ‘’TCollectiefvertelT’ noemden. Ze gingen op zoek naar de rijke verhalenschat. De belangstelling groeide. Het aantal vertelnamiddagen- en avonden in bibliotheken groeide zeer sterk’, speechte Patrick Van Damme.

Het begin van het einde

‘We staan echter aan ‘het begin van het einde’ van het verhaal van de Regio-vertelsessies. Dit najaar wordt de reeks voor de 15 de maar ook voor de laatste maal georganiseerd door het provinciebestuur. Vanaf 1 januari 2018 worden de culturele bevoegdheden van de provincies naar Vlaanderen overgeheveld. Het is weinig waarschijnlijk dat een reeks zoals we die in Oost-Vlaanderen kennen ook op Vlaamse schaal kan herhaald worden. Het wordt dus een beetje afscheid nemen van een leuke periode vol mooie verhalen waar we met fierheid op terug kijken’, vervolgt Patrick Van Damme.   ‘Laat ons dus dubbel genieten van alle mooie vertellingen die straks volgen. Er staan dit jaar 9 vertelsessies voor volwassenen en 9 vertelsessies voor kinderen geprogrammeerd. Voor de kinderen luidt de titel ‘Niet verder vertellen! Verhalen vol geheimen’. Heb jij een geheim? De kunst is het te bewaren en het stilletjes in je binnenste te laten gloeien. Soms in een geheim eeuwenoud en schreeuwt het om ontdekt te worden. Maar let op! Het geheim kan ook lelijk zijn, of rot. Wanneer je dat bewaart, begint het te stinken. Mysterie, mysterie, mysterie,…De vertellingen voor volwassenen gebeuren onder de titel ‘Vertel! Volksverhalen en sproken uit Oost-Vlaanderen’.

Patrick Van Damme had tenslotte woorden van dank voor ‘TCollectiefVertelT’ voor de 15 jarige samenwerking, coördinator Veerle Ernalsteen, het gemeentebestuur Oosterzele, bibliothecaris Filiep Van Grembergen en het bib-team. Zelden zo’n publiek gezien dat zo aandachtig luisterde naar de verhalen van de meesterlijke vertellers. Wat een genot. Ronduit prachtige vertellingen. Zo zal het verhaal van een boer die zijn ziel verkoopt, de duivel een loer gedraaid (of was het omgekeerd?) ons lang heugen.

Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle

                                                                                                                                                                                                                                               
X