Geraardsbergen: belangrijke weken voor toekomst ASZ-ziekenhuis

ccccc.jpg

Geraardsbergen, 07/10/2017 – Lees hierna het verslag door Armand Matthijs van de OCMW-raad in Geraardsbergen, waar de toekomst van, het ASZ ziekenhuis hoog op de agenda stond.

Tegen het einde van dit jaar moeten alle ziekenhuizen samenwerkingsverbanden aangaan om te komen tot de beste dienstverlening en ontwikkeling van specialisaties in een beperkter aantal ziekenhuizen.  Op de Raad van 4 oktober stonden de plannen op de agenda voor samenwerking tussen ASZ (Geraardsbergen, Wetteren, Aalst), Onze Lieve vrouw Aalst en Sint Blasius Dendermonde.  Om deze samenwerking verder uit te werken is een kapitaalsverhoging en aanpassing van de bestuursstructuren nodig. Omdat diensten niet meer in ieder ziekenhuis zullen kunnen, dreigt vooral de vraag rond het voortbestaan van de dienst spoed en de materniteit in Geraardsbergen. De materniteit in de Oudenbergstad, goed voor ruim 200 bevallingen, haalt al jaren niet de vooropgestelde minimumdrempel van 400 geboortes.

Voortbestaan verzekeren

Voorzitter Larmuseau stelde dat het OCMW Geraardsbergen een inbreng budgetteerde van 3,180 miljoen euro op een totale kapitaalsverhoging van 22 miljoen euro. De artsen zorgen voor een aanbreng van 10 miljoen en de andere bijkomende middelen komen van de deelgenoten uit Aalst en Dendermonde. De plannen moeten later ook nog voorgelegd worden op de betrokken gemeenteraden en de Vlaamse regering. In gans Vlaanderen zijn besprekingen aan de gang om te komen tot grotere samenwerkingsstructuren. Blijkbaar is het nog niet duidelijk welke de plannen zijn van aangrenzende ziekenhuizen uit Ronse, Oudenaarde en Zottegem.  Voorzitter Larmuseau stelde nog duidelijk dat Geraardsbergen moet aansluiten bij grotere verbanden om de toekomst van de 160 bedden veilig te stellen. De financi ële situatie van het totale ASZ is intussen gunstig ge ëvolueerd.

Wat met spoed en materniteit?

Raadslid Dirk Vandermaelen stelde op een voorbereidende vergadering de lauwe steun vast van Aalst en Dendermonde vast om de diensten spoed en materniteit hier te behouden. “Het wegvallen van deze twee diensten betekent het einde van het ziekenhuis. Wij investeerden al heel wat hierin en brengen nu heel wat kapitaal aan. We mogen daarom rekenen op deze steun,” stelde hij.  De verschillende politieke fracties stelden dat deze twee eisen sterk moeten verdedigd worden. Ook moet er druk blijven naar de federale regering (Minister De Block) om de materniteit te behouden in het Zuiden van de provincie.  Bij de stemming van de 11 raadsleden volgde een onthouding van de 3 sp.a raadsleden.

Verdere ontwikkeling van de moestuin

Begin dit jaar werd door de vereniging ’t Steksken de renovatie van het peperkoekenhuisje aan de Boelarestraat aangevat. Daar werd ook de vroegere moestuin hersteld met medewerking van cli ënten van OCMW, het Sociaal centrum CAW en buurtbewoners.  Voorzitter Larmuseau pleitte om deze sociale werking verder te ondersteunen en liefst uit te breiden met een jaar bijdrage van 15.000 euro.  Raadslid Francine Vandermaelen drong er op aan dat personen met voedselpakketten worden aangezet om zelf voor bijkomende voeding te zorgen.

Uitgebreid werkingsverslag

De werking van het OCMW werd uitgebreid voorgesteld door de departementsverantwoordelijken. Het aantal medewerkers blijft stabiel maar langdurige afwezigheden wegen wel op de inzet.  Mensen met financi ële problemen worden intensief begeleid om zelf hun geldbeheer in handen te nemen. Sterk werkpunt blijft de zorg voor mensen met referentieadres (geen echte woning).  Verder wordt ingezet op sterke activering van werkzoekenden en de deeltijdse tewerkstelling van hen die intussen Nederlands leren. Zowat 300 personen doen beroep op een leefloon.  Het Huis van het Kind gaat verder sterk door om drempels weg te werken voor jongere gezinnen met (verwachte) kinderen. De ouderenvoorzieningen behouden een sterke bezetting en meer en meer van zwaar zorgbehoevenden. Zowat 200 gezinnen hebben behoefte aan voedselpakketten.

Stop aan ontoelaatbaar gedrag

Raadslid Dirk Vandermaelen wilde weten hoe de medewerkers worden beschermd tegen ontoelaatbaar (verbaal en fysiek) gedrag.  Voorzitter Larmuseau: “Ook hier houden we rekening met deze toenemende agressie. Dit resulteerde in beschermend glas, alarmknoppen, contacten met twee personen… Sinds einde 2015 is ook een precieze procedure uitgewerkt om passend te reageren op deze situaties.”

Armand Matthijs (26) 5.10.2017