Gemeenten krijgen hulp bij detailhandelsbeleid

Integraal-detailhandelsplan-ZOV_1

Zottegem, 23/10/2017 –  Solva, het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Unizo en de Provincie Oost-Vlaanderen stelden in Zottegem het integraal detailhandelsplan voor de gemeenten uit Zuid‑Oost‑Vlaanderen voor.

Concreet bieden de partners aan de Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten een economische, ruimtelijke en vastgoedanalyse, telkens in wisselwerking tussen lokale overheid en handelaars. Na een totaalanalyse, worden een beleidsvisie en strategisch actieplan voor detailhandel, op maat van de gemeente, opgemaakt. ​

Een gericht en sterk detailhandelsbeleid binnen gemeentelijke context wordt gemotiveerd en gestimuleerd vanuit het Vlaamse en provinciale beleid.

De Provincie Oost-Vlaanderen zet in op kernversterking in de gemeenten, een complementair selectief aanbodbeleid in de periferie en een clustering van grootschalige detailhandel in duidelijk afgebakende zones. In de provinciale én interprovinciale visie — samen met de collega-provincies goedgekeurd in december 2014 — is dit onderschreven.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor middenstand en EROV: “In de producten die de Provincie Oost-Vlaanderen aanbiedt ter ondersteuning van de gemeenten, focussen we op analyse en kennisdeling, financi ële ondersteuning en advies op maat. Door afstemming en samenwerking met andere partijen, slagen we erin om de gemeentebesturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen op de best mogelijke manier te adviseren voor een vernieuwend detailhandelsbeleid”.

De samenwerking tussen de vier betrokken partijen werd officieel bekrachtigd via de ondertekening van een engagementsverklaring.

Voor de stad Zottegem en de gemeente Herzele is al een integraal detailhandelsplan opgemaakt. Willen ook andere Zuid-Oost-Vlaamse gemeentebesturen werk maken van een proactief en sturend detailhandelsbeleid, dan kunnen zij contact opnemen met één van de vier partners.

Op de foto herken je  v.l.n.r: Jozef Dauwe, gedeputeerde – Bart Wallays, directeur Solva – Jenne De Potter, voorzitter Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (en burgemeester Zottegem) – Jos Vermeiren, directeur Unizo Oost-Vlaanderen – Bart Vermaercke, voorzitter Unizo Oost-Vlaanderen

 

X