Robin Van Cromphout nieuwe jeugdburgemeester Herzele

IMG_1950

06/12/2017 –  Dit jaar valt de eer van  Herzeelse jeugdburgemeester  te beurt aan  Robin Van Cromphout.

De leden van de jeugdgemeenteraad komen uit de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs van alle Herzeelse scholen. De jeugdgemeenteraad komt vier keer per jaar samen en debatteert over vijf grote thema’s: milieu en natuur, bibliotheek, sport en spel, verkeer en de Tettergazet. In september legden alle nieuwe leden de eed af en tijdens de laatste vergadering verkozen de leden een eigen jeugdburgemeester en -schepenen. Dit jaar valt de eer van  Herzeelse jeugdburgemeester  te beurt aan  Robin Van Cromphout. Als jeugdburgemeester leidt Robin de vergadering. Hij wordt daarbij ondersteund door  vijf jeugdschepenen: Dario Van Londersele (Bibliotheek), Luca Heymans (Milieu en natuur), Yarne Vermeulen (Sport en spel), Sofie De Decker (Verkeer) en Laure den Tandt (Tettergazet).