Uitgebreid verslag gemeenteraad in Geraardsbergen: Ontwikkeling van het ziekenhuis in een groter netwerk

IMG_2206

Geraardsbergen, 21/12/2017 – Een uitgebreid verslag van de laatste gemeenteraad in Geraardsbergen, door Armand Matthijs.

Raadslid Van Autryve wees bij het einde van de raad van 19 december even op de water-start van de ijspiste. Volgens Schepen Fontaine ging het over een technisch probleem. En de enthousiaste geluiden drongen vanop het marktplein door tot in de raadzaal. Nu waren een vijftiental geïnteresseerden aanwezig om het grote bestuurswerk te volgen. Er stonden enkele belangrijke zaken op de agenda.

De toekomst van het ziekenhuis verzekeren

Op vraag van raadslid Vandermaelen gaf Burgemeester De Padt uitvoerig uitleg bij de toekomst van het ziekenhuis.

Allereerst wordt de bestaande structuur (met Wetteren en Aalst) opgesplitst en blijft er een ouder gedeelte om de huidige en toekomstige pensioenlasten te dragen. “De basisstructuur met ook Dendermonde, moet opgebouwd worden als een slagkrachtig en kapitaalkrachtige organisatie als een van de 25 zieknhuisnetwerken. Voor de 1200 medewerkers, waarvan een kleine 300 in de stad, en de plaatselijke bevolking moet alles ingezet worden voor de toekomst. Niet in ieder ziekenhuis zullen alle specialismen aanwezig zijn maar hier moet acute zorg zeker mogelijk blijven. Momenteel is het nog niet duidelijk of de uitgewerkte criteria (van Minister De Block) zullen mogelijk maken om hier de materniteit en spoed te behouden. Maar samen met OCMW-Voorzitter Larmuseau vechten we natuurlijk om deze basisdiensten verder te ontwikkelen.

Op de vraag van Raadslid D’Hose of Sint Elisabeth Zottegem zou toetreden tot het regionaal netwerk, kon geen antwoord geformuleerd worden.

Raadslid Piron pleitte ook voor het behoud van de twee basisdiensten.

Schepen Larmuseau stelde dat de nodige middelen (3,3 miljoen euro) waren voorzien bij het OCMW om te investeren in de toekomst. Hij geloofde ook in de toekomstmogelijkheden van het netwerk-ziekenhuis.

Aanpassing van het markt-reglement

Schepen Fontaine gaf toelichting bij de aanpassing van het marktreglementen. Zij had lof voor het dynamisch marktcomit é en de marktleidster. Naast de huidige markten (Markt, Stationsplein, Viane) wordt het mogelijk om in deelgemeenten kramen met voeding op te zetten.

Belastingen en toekomst-investeringen

De personenbelasting wordt vastgesteld op 7,8 procent. Na de aanpassing van de provincies wordt de onroerende voorheffing vastgelegd op 881,62 opcentiemen. Naar de politiezone gaat 4,4 miljoen en voor de hulpverleningszone is 1,2 miljoen voorzien. Ook het autonoom gemeentebedrijf krijgt een niet meegedeeld bedrag voor de werking en investeringen.

Financienschepen Panis benadrukte dat er verder gewerkt wordt aan de vijf speerpunten: veiligheid, patrimonium, economische ontwikkeling, betere huisvesting en klantgerichte

dienstverlening. De belastingen worden niet verhoogd en de rekeningen blijven positief. De grote investeringen in het kenniscentrum-bib en de sporthal gaan verder door.

Raadslid Piron herhaalde dat vier van de vijf speerpunten van de partij verder worden opgenomen in het beleidsprogramma van de bestuursploeg.

Raadslid De Chou waardeerde de gevoerde veiligheidspolitiek maar hekelde de uitstelpolitiek rond voet- en fietspaden, de aanpak van de armoede, renovatie van het Station…Hij had ook vragen bij de hoge subsidie aan het Landbouwcomice..

Raadslid Bourlau wees op de investeringen op het einde van de legislatuur en de schuldenlast die binnen een paar jaren meer wordt dan 2.000 euro per inwoner.

Raadslid Vandermeulen wees nog op de sterk oplopende kosten wanneer bewoners een bouwkraan moeten plaatsen op openbaar domein.

In de antwoorden wees Schepen Panis nog op de (Vlaamse) cadeau van 950.000 euro voor de sporthal. Burgemeester De Padt was erg tevreden dat meer dan 10 miljoen euro worden voorzien voor het station en de parkeertoren daar.

OCMW-voorzitter Larmuseau stelde dat zijn organisatie heel wat effici ëntie-winst maakte, onder meer met de uitbouw van de catering. Voor de aanpak van activering van werkzoekenden en voor het Huis van het kind (grootste in Vlaanderen) worden veel initiatieven genomen.

Schepen Franceus meldde de goede beoordeling van Vias en de Fietsersbond voor het gevoerde fietsbeleid. Op verschillende plaatsen werden nieuwe voetpaden aangelegd.

Bij de stemming stemden VB en sp.a tegen.

Bouwproject aan de Vooruitzichtstraat-Reepstraat

Raadslid D’Hose wees hier op de 400 klachten en het uitgebreide bezwarenlijst van de dorpsraad Nederboelare: verkeersoverlast, weinig groen, onaangepaste riolering, druk op de Molenbeek…

Burgemeester De Padt schoof de uitgebreide toelichtingsnota naar voor, waarin een antwoord werd geformuleerd op deze bezwaren. De pendelaars worden daar niet weg gejaagd als er geen alternatieve oplossing is. Het hoger aantal bouwlagen wordt nog bepaald na de afbakening van het klein stedelijk gebied. Er komt zeker meer groen en de watertoets zal er voor zorgen dat onder meer gebouwen op palen worden opgezet. Daar op deze plaats is er geen ruimte voor een gebedsplaats.

Op vraag van raadslid Vandermaelen verdedigde De Padt de opname van 40.000 euro kosten voor de opstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (Rup).

Raadslid Piron wees ‘namens vier van ons’, op de noodzaak van nieuwe ruimtelijke invulling en bouwvormen. In plaats van klachten ontvangen kan een bestuur zeker meer in gesprek gaan met de bewoners.

Bij de stemming kwam er een neen van raadslid D’Hose en een onthouding van Sp.a, VB en raadslid De Moyer.

De Ronde van Frankrijk?

Raadslid D’Hose vroeg uitleg over de mogelijkheden en de kostprijs van de doortocht van de Tour 2019. Burgemeester De Padt wees er op dat Geraardsbergen op stelten stond bij de

laatste doortocht in 2004. Hijzelf en Schepen Vangeyte en Fontaine en verschillende andere mensen deden al heel wat inspanningen om de doortocht te bekomen. Kosten voor de doortocht op zich zijn er niet en de economische en imago-opbrengst is zeer groot..

Drugsaanpak gaat verder

Organisatie Pisad (drugsbeleid), voorheen opgezet vanuit de provincie, wordt nu opgenomen in de centra geestelijke gezondheidszorg.

Vanaf 2020 kunnen sterk functionerende medewerkers een extra-bonus krijgen na een goede beoordeling.

Op vraag van raadslid De Gauquier verduidelijkte OCMW-voorzitter Larmuseau dat er wordt samen gewerkt met het Rood kruis voor vorming bij gebruik van AED-toestellen. Politie en brandweer zijn hiermee al uitgerust. Club Fifty One schonk net nog een toestel voor de Markt.

Buurgemeente Bever wil zware vrachtwagens uit haar dorpscentrum bannen. Dat wordt al mee ondersteund met borden vanuit deelgemeente Viane.

Een vraag van raadslid Schotte rond de tewerkstelling van leefloongerechtigden wordt in de OCMW-raad beantwoord.

Armand Matthijs (41) 20.12.2017.

X