Verslag OCMW-raad Geraardsbergen

18839260_10210881923216386_4878451221326283917_n.jpg

22/12/2017 –  Ook in de raad van 20 december werden de cijfers voor de toekomst bijgesteld. Voorzitter Larmuseau blikte tevreden terug op de bereikte resultaten en de opgezette acties. Het zal van de komende bestuursploeg afhangen of het project wordt voortgezet en versterkt.

Er kan zelfs 300.000 euro minder tussenkomst gevraagd worden van de stadsbegroting.

Deze laatste vaststelling viel niet in goede aarde bij raadslid Dirk vandermaelen. “Deze mindere tussenkomst is mogelijk dank zij de grotere efficientie van onze organisatie, onder meer voor de catering. Wanneer worden er efficientie-winsten geboekt bij de stadsdiensten?

IK betreur vooral dat er geen toekomstinvesteringen gebeuren voor de seniorenvoorieiningen in de aankomende vergrijzingsgolf. Samen met de andere spelers op dit terrein ouden we kunnen werken op een nieuw toekomstplan en reserveren van de nodige extra-middelen. Dat kan ook gaan over vernieuwende kleinschalige opvang- en zorgvormen dichter bij huis van de senioren. Gewezen Voorzitter Van Heuverswyn toonde aan dat dit wel degelijk mogelijk is.”

Voorzitter Larmuseau wees op de inzet van middelen om de bestaande voorzieningen te renoveren. Zo werden in Denderoord ook elf bedden gered. Bijkomende bedden in woonzorgcentra zijn nu niet meer mogelijk. Tijdens de vorige legislatuur heeft men de laatste mogelijkheden voor 57 bijkomende bedden laten schieten.”

Raadslid Tondeleir van de oppositie erkende de waarde van de vele projecten voor huisvesting, kinderarmoede en activering.

Bij de stemming stemden alleen de drie sp.leden tegen.

De raad stemde nog in met de verderzetting van projecten inzake inzet van ervaringsdeskundigen, projecten voor betere rechtenonderzoek van hulpvragers, een vlotte werking van de ruilwinkel.

Ook voor de medewekers van art 60 (activering naar werk) wordt een arbeidsreglment uitgewerkt.

Een laatste dossier om meer kinderopvangplaatsen te voorzien werd ook geodgekeurd en moet de aanpak van (kinder)armoede verder versterken.

Integratie van persoenen met een leefloon

Raadslid Sauvage stelde de vraag van gemeenteraadslid Schotte rond de projecten van activering en herintegratie van personen met leefgeld

Armand Matthijs  (43) 21.12.2017.