Afschaffing twee voetwegen ’s Hondshuffel

unnamed (4)

Sint-Lievens-Houtem, 21/02/2018 – Het afschaffen van twee voetwegen ’s Hondshuffel (met een openbaar onderzoek) staat op de agenda van de gemeenteraad van 1 maart 18.

Recent publiceerde De Beiaard de bezwaren  https://de-beiaard.be/2018/02/20/twee-buurtcomites-septisch-tegenover-de-verkavelingsaanvraag-s-hondshuffel-in-sint-lievens-houtem/  van twee buurtcomit é’s ivm de woonuitbreiding in ’s Hondshuffel. Het voorstel tot afschaffing van de diverse buurtwegen houdt daar verband mee.

1) Voorstel van besluit

De gemeenteraad stelt de afschaffing van een deel van buurtweg nr. 48 en voetweg nr. 70 in Sint-Lievens-Houtem, ’s Hondshuffel – verkaveling, op het kadaster gekend onder le afd. sectie A, percelen nr. 329g, 330, 339k, 342d, 344g, 346b, 348b, 354g, 354k, 355a en 356d; zijnde de delen gelegen binnen het verkavelingsblok en een deel gelegen buiten het verkavelingsblok, zoals voorgesteld op bijgevoegd plan (in viervoud) uit de Atlas van de buurtwegen en op het kadasterplan, voorlopig vast.
Het dossier wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen gedurende 30 dagen.
Voor dit dossier zal toepassing worden gemaakt van het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2014 over de welvoeglijkheidsvergoeding voor de wijziging aan en afschaffing van voet- en buurtwegen.
De voetweg/buurtweg, binnen de verkaveling, moeten in stand worden gehouden en toegankelijk blijven tot op het ogenblik van de definitieve realisatie van de wegen binnen de verkaveling.

2) Voorstel van besluit  

De gemeenteraad stelt de gedeeltelijke afschaffing van voetwegen nrs. 69 – 70 en 72 in de deelgemeente Sint-Lievens-Houtem, delen tussen de Schoolstraat-Hofkouter en Mgr. Meulemanstraat, op het kadaster gekend onder le afd. sectie A nrs. 377s 380, 383, 410, 411, 412e, 412f, 412g, 412h, 413h, 413m, 376w, 376x, 376y, 377a, 377b, 407z3, 413p, 413r, 427h, 427i en 427k, zoals voorgesteld op bijgevoegd plan (in viervoud) uit de Atlas van de buurtwegen en op het kadasterplan, voorlopig vast.  Het dossier wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen gedurende 30 dagen. Voor dit dossier zal toepassing worden gemaakt van het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2014 over de welvoeglijkheidsvergoeding voor de wijziging aan en afschaffing van voet- en buurtwegen. De voetwegen, binnen de verkaveling, moeten in stand worden gehouden en toegankelijk blijven tot op het ogenblik van de definitieve realisatie van de wegen binnen de verkaveling.  Toepassing van de welvoeglijkheidsvergoeding is hier niet relevant omdat de wegzate van de voetwegen opnieuw wordt opgenomen in het openbaar domein na realisatie verkaveling WUG ’s Hondshuffel.

Bron : agenda gemeenteraadszitting 1 maart 18

Herman De Knijf, foto LA.M.P.