Veiligheidsthema’s, het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie en slachtofferhulp en de kwaliteit van het politieoptreden… Zottegem zoekt antwoorden

Onveiligheid

Zottegem, 26/02/2018 –  De stad Zottegem neemt actief deel aan de Veiligheidsmonitor, dat laat burgemeester Jenne De Potter weten. Hierin worden burgers bevraagd over verschillende veiligheidsthema’s, het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie en slachtofferhulp en de kwaliteit van het politieoptreden.

“De resultaten nemen we mee om het veiligheidsbeleid te evalueren en bij te sturen waar nodig.” zegt burgemeester Jenne De Potter. “De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging die nationaal door de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen wordt georganiseerd. Ook in Zottegem zullen een aantal inwoners, gekozen via een toevallige steekproef, een enquête in hun brievenbus ontvangen.” De Potter onderstreept het belang van deze steekproef: “De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de verdere uitwerking van het globaal veiligheidsbeleid van de stad. Zottegem kent lage criminaliteitscijfers, maar elke verbetering die we kunnen aanbrengen op het vlak van veiligheid moeten we zeker ondernemen.”

Aan de personen die werden geselecteerd wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. Dit zal online via internet of via een vragenlijst op papier kunnen. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Een hoge responsgraad is van belang voor de betrouwbaarheid van het eindresultaat. De verschillende vragenlijsten worden vanaf half maart van dit jaar verspreid. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de beleidsplannen van de nieuwe legislatuur.