Een Vlaams spreekwoord zegt “geven is nog altijd beter dan krijgen”

zorgpremie

Algemeen, 08/03/2018 –  Binnenkort wordt de Vlaamse bevolking opnieuw uitgenodigd om haar jaarlijkse premie -van 51 euro- te betalen voor zo’n 300.000 zorgbehoevenden.

Het principe is “zorg voor elkaar”.  Dat betekent dat wie ziek is kan rekenen op de sociale zekerheid om de gemaakte kosten, voor dokter en medicatie en andere kosten, terug te krijgen.  Maar als je veel zorg nodig hebt, maak je veel onkosten, en dan kan je beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming, die een “zorgbudget” geeft aan mensen die voor een langere periode zorg nodig hebben. Wie zorgbehoevend is, kan via de zorgpremie  een aantal gemaakte onkosten recupereren via de zogenaamde “zorgkassen”. Die zorgkassen organiseren in opdracht van de Vlaamse Overheid  jouw sociale bescherming. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas.

Wie zijn de doelgroepen?

De zorgpremie gaat voor 46 procent naar zwaar zorgbehoevenden, voor 45 procent naar ouderen met  zorgnood, voor 5 procent naar mensen met een handicap en tenslotte voor 4 procent om de zorgbudgetten (weg maar werkingskosten) mogelijk te maken.

HDK, foto’s L.A.M.P.