Zottegemnaars Gilbert Walraet en Elza Van Dycke zijn 60 jaar getrouwd!

Ze huwden op 12 april 1958 in Sint-Maria-Oudenhove. Het diamanten huwelijk werd gevierd door vrienden en familie en ook een delegatie van het stadsbestuur.

Het koppel heeft drie kinderen Hans, Carine en No ël. Die zorgden op hun beurt voor één kleinkind en één achterkleinkind.