Vzw De Bolster uit Beerlegem gaat voor de BeleefTV dankzij sponsors


Blik op de wereld wordt aanzienlijk verruimd dankzij deze grote tablet

 

 

Dankzij de financi ële steun van Semiconductor, Old&Cars en parochiecentrum St-Bavo te Baaigem is vzw De Bolster, vestiging Zwalm, kunnen overgaan tot de aankoop van de BeleefTV. Door de opkomst van het digitale tijdperk neemt het computergebruik een meer en meer belangrijke plaats in deze leefwereld, ook bij hun cli ënten. Deze cli ënten worden geprikkeld om op een veilige manier gebruik te maken van de computer, aangezien dit hun blik waarmee ze de wereld kunnen ontdekken aanzienlijk kan verruimen. Vandaar de aankoop van een BeleefTV.

 

De BeleefTV is een grote tablet die werkt via verschillende menu’s die elk bestaan uit een aantal applicaties die kunnen gespeeld worden. Vzw De Bolster heeft de keuze gemaakt om 3 menu’s aan te kopen; nl. het tovermenu, familiemenu en beleefmenu. Elk menu bestaat uit applicaties die interactieve spelletjes bienden die een meerwaarde kunnen zijn voor onze verscheiden groep van cli ënten zoals het puzzelen, het beluisteren van oude liedjes, het sorteren van afbeeldingen, …

 

De BeleefTV is een duidelijke aanwinst voor cli ënten en medewerkers.