Toneelvoorstelling het Hans Heimer-project in Zwalm


Opbrengst gaat naar jongdementie (Het Ventiel)

KVLV-Munkzwalm en ZwaZo (Zwalm zorgnetwerk gemeente Zwalm) nodigen jullie uit voor de Toneelvoorstelling het Hans Heimer-project gebracht door gelegenheidstheatergroep de Vergeet-mij-nietjes. Bewerking en regie door Els Geenens:

Margot is een theaterdiva die zelf een bewerking gemaakt heeft van Sunset         Boulevard om haar Jubileum te vieren. Tijdens de repetitietijd valt op dat Margot steeds moeilijker haar teksten onthoudt. Al vlug blijkt dat er iets ernstig aan de hand is. We zien hoe Margot zelf met haar ziekte kampt; en hoe haar omgeving met de ziekte omgaat. Het is een aangrijpend verhaal, maar gebracht met een positieve toets.

Datum: zaterdag 23 juni 2018 –   Dag van de Mantelzorg!

Uur: 19 u. (deuren 18.30 u.)

Plaats: PC De Zwaluw (Decoenestraat 12, 9630 Zwalm)

Tickets: € 5

De opbrengst gaat naar het Ventielbos Dit bos geeft nieuw leven, nieuwe zuurstof … net zoals VZW Het Ventiel nieuwe zuurstof geeft aan mensen met jongdementie.

Tickets vooraf aankopen bij: sociale dienst 055/499191, fdv@zwalm.be

of KVLV Munkzwalm, Martine Van Houcke 0477/677876, martinevh.mvh@gmail.com of via de link op www.kvlvmunkzwalm.be of www.zwalm.be

Deelnamegeld storten op rekeningnummer BE91 7375 1408 3976 van KVLV-Munkzwalm met in de mededeling je naam.

Na de voorstelling is er gelegenheid tot napraten bij een aangeboden hapje en drankje.

ZwaZo is het Zwalmse zorgnetwerk dat ontmoetingsmomenten organiseert en bv. verjaardagsbezoekjes aan de 80-jarigen gebracht door vrijwilligers. ZwaZo werkt samen met vrijwilligers, professionele partners en verenigingen.

KVLV Vrouwen met vaart leeft op het platteland, laat je niet enkel genieten van lekker en gezond eten, maar wil via de kracht van de verbondenheid individuele vrouwen versterken
en verrijken om de levenskwaliteit van zichzelf en haar omgeving te verbeteren. KVLV draagt bij tot zorgzaam samenleven en hecht veel belang aan duurzaamheid en solidariteit.