Hartveilig Oosterzele voor sporters

Naar aanleiding van de week van het hartritme (28 mei- 1 juni, licht N-VA Oosterzele één van hun speerpunten uit hun programma toe: Veiligheid. (R 17, foto DDL).

( http://www.mijnhartritme.be)

Veiligheid voor N-VA Oosterzele omvat drie pijlers aldus Jo De Munter (voorzitter). Naast Verkeersveiligheid en veiligheid m.b.t. de persoonlijke integriteit , is ook veilig sporten een belangrijk thema in ons beleid. Veilig en gezond sporten binnen een veilige omgeving en de veilige grenzen van de eigen gezondheid. Dit dient verzekerd te worden voor elke inwoner van Oosterzele. Binnen dit kader nam Nele Van de Voorde (kinesiste en kandidate N-VA) vorig jaar het voortouw om een programma rond hartveiligheid uit te werken.“Concreet wil N-VA samen met de sportclubs een beleid uitwerken waarbij binnen elke sportclub een opleiding wordt voorzien om risico’s bij —jeugd-sporters te detecteren.We volgen hierin de visie van enkele vooraanstaande cardiologen binnen de Belgische Cardiologische Liga (BCL)” aldus Nele van de Voorde: preventie en bewustmaking van de risico’s én vroegtijdig detecteren van risicopati ënten dient centraal te staan bij elke Oosterzeelse sportclub.

N-VA Oosterzele wil de rol op zich nemen om eventuele risicopati ënten aan te zetten — en te ondersteunen- om een harttest te ondergaan. Een opgelegde harttest voor élke sporter is in dit kader niet de beste oplossing: noch de internationale literatuur, noch de Belgische cardiologische Liga is hier éénsgezind voorstander van. Via de aankoop van een defibrillator (AED), werden door een aantal clubs —en de gemeente zelf-   de eerste stappen naar een hartveilige gemeente reeds gezet. Dit juichen we toe! Door nu ook in te zetten op preventie en specifiek te gaan screenen kunnen we doelgericht werken en de risico’s tot een absoluut minimum gaan beperken. Op deze manier werken we tegelijk gericht en budgettair verantwoord mee aan de gezondheid van onze sporters.  

N-VA Oosterzele pleit ervoor dat de gemeente hiervoor gaat samenwerken met cardiologen en huisartsen zodat deze campagne en bijhorende opleiding professioneel wordt omkaderd.

“Uiteindelijk is het de bedoeling dat élke sportclub hiervoor een attest behaald binnen de volgende legislatuur aldus nog het bestuur van N-VA Oosterzele.           Reporter 17