Uitbreiding voor de bibliotheek van Melle feestelijk ingehuldigd

De bibliotheek is al lang geen stoffige boekerij meer, maar evolueert naar een belevingsbibliotheek. De bib van vandaag is een ontmoetingsruimte en een kennis- en informatiecentrum. Je kan er cultuur beleven en discussi ëren, lezen en voorlezen, auteurs ontmoeten, bijleren, studeren en zoveel meer…..

Om deze nieuwe vormen van moderne bibliotheekwerking uit te bouwen had de bib van Melle nood aan meer ruimte. Het gemeentebestuur heeft dan ook beslist te investeren in een uitbreiding. Deze uitbreiding is nu gerealiseerd en werd in het weekend van 25 mei officieel voorgesteld met een feestelijk programma. Vrijdag offici ële opening met muziek van kunstberg de zaterdag kindernamiddag met poppentheater SWIEF van Cies Vanmechelen traditionele poppenkast voor jong en oud, opgesmukt met goochelnummertjes, meezingliedjes en bewegingsmomenten.De zondag een aperitief concert met Lamoral (Koen De Cauter, Sam Opstaele, Jonathan Manes en Emile Van Helleputte) met aansluitend receptie.

Hoe ziet de nieuwe bib er uit?

Er is aan de zuidelijke kant van de bibliotheek een stuk aangebouwd van ongeveer 300 m ². Een deel hiervan is voorzien als uitbreiding van de eigenlijke bibliotheekruimte. Een tweede deel, ongeveer 100 m ² is voorzien als polyvalente zaal. Deze zal in de eerste plaats dienen voor de activiteiten van de bibliotheek zelf, maar ook de socio-culturele verenigingen van onze gemeente zullen er gebruik van kunnen maken.