Natuurramp in Zottegem

De stad Zottegem zal het noodweer van donderdagnacht proberen laten erkennen als een natuurramp.

“Een modderstroom zoals bijvoorbeeld in de Paddestraat hebben we nog nooit meegemaakt”, burgemeester Jenne De Potter nadat hij zelf enkele getroffen woningen en straten heeft bezocht. Om kans te maken het noodweer als ramp te laten erkennen hebben we enkele tips. Je kan de formulieren terugvinden op de website van de Vlaamse overheid: https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. De ingevulde documenten kunnen bezorgd worden aan secretariaat@zottegem.be of op het Administratief Centrum Sanitary ter attentie van de dienst verzekeringen. Wij zullen alle aanvragen bundelen en overmaken aan de diensten van de Vlaamse overheid. Ingeval de hevige regenval als natuurramp zou worden erkend, zal het rampenfonds in werking treden en zal de schade vergoed worden.”

1. Trek voldoende foto’s van de geleden schade als bewijsmateriaal.

2. Neem contact op met uw verzekeraar. Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico’s) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering dekt dus natuurrampen.

3. Indien u schade heeft geleden die niet kan verzekerd worden in het kader van uw brandverzekering, vul dan het algemeen formulier en het specifiek formulier voor de door u geleden schade om een schadevergoeding aan te vragen bij het rampenfonds.