Milieu educatief centrum Beisloven wordt een pareltje

Maandag lichtte schepen Leen Goossens (CD&V) de plannen toe van het milieu educatief centrum op Beisloven. Zowel buurtbewoners, scholen als verenigingen zullen er gebruik kunnen van maken. Kostprijs? 753.000 euro.

Het milieu educatief centrum komt in de plaats van het schooltje dat er al jaren staat te verkommeren. Het bestaande gebouw wordt niet gesloopt”, geeft Goossens mee. “Omdat de betonnen structuur ervan nog in goede toestand is, hebben we er voor geopteerd deze te behouden. Dat levert al een belangrijke CO2 besparing op. Vermits we er een natuur- en milieu educatief centrum zullen in onder brengen, speelden duurzame en ecologische criteria immers een doorslaggevende rol bij de opmaak van het ontwerp en het bepalen van de materiaalkeuze. Het gebouw zelf zal een laag energiegebouw zijn. Door middel van 2 geothermische warmtepompen zal het verwarmd worden. Op een deel van het dak komen zonnepanelen, een ander deel zal worden ingericht als groendak. We voorzien in een systeem van regenwaterrecuperatie. De verlichting zal gebeuren via daglichtgestuurde LED verlichting. Er wordt ook een buitenklas ingericht en een bijenkast geplaatst.

Een bijkomende eis van het stadsbestuur naar de ontwerpers toe, was dat het gebouw zo polyvalent mogelijk ingedeeld moet worden zodat ook verenigingen, buurtbewoners en scholen van de nieuwe infrastructuur gebruik kunnen maken”, gaat schepen Goossens verder. Vandaar dat er geopteerd werd om het gebouw in te delen met verschuifbare wanden. Naast de inkomhal, technische ruimte, sanitair blok en berging bestaat de basisindeling van het gebouw uit een klaslokaal, een labo, polyvalente ruimte en een keuken. Door de verschuifbare wanden, kan er echter met de indeling gespeeld worden en zijn verschillende zaalopstellingen mogelijk. Het kan onderverdeeld worden in twee kleinere ruimtes of één grote zaal.

Momenteel organiseert de milieudienst op de Beislovensite lessen voor leerlingen uit de lagere school over de bij. “Het is de bedoeling dat er in de toekomst milieuklassen plaatsvinden”, aldus Goossens. “In de schoolvakanties kunnen er milieukampen georganiseerd worden. Ook de jeugddienst zal van het gebouw gebruik kunnen maken, net als de scholen van binnen en buiten Zottegem. Maar ook kookworkshops, lezingen, tentoonstellingen, info-avonden georganiseerd door verenigingen of inwoners zullen er kunnen doorgaan.” De kostprijs wordt geraamd op 753.000 euro en zal door de stad volledig met eigen middelen gefinancierd worden. “Het bestek is intussen gepubliceerd”, besluit Goossens. “Offertes kunnen ingediend worden tot eind juni 2018. Het is de bedoeling dat de werken nog dit najaar starten. We rekenen op een uitvoeringstermijn van 400 kalenderdagen. Als alles goed gaat kan het gebouw in 2020 in gebruik genomen worden. Daar kijk ik al naar uit.”