Gemeenteraadsverkiezingen in Geraardsbergen 2018! Emma Van der Maelen (sp.a): “Samen aan de toekomst bouwen!”


Emma Van der Maelen (rechts op de foto) is gepokt en gemazeld in de sp.a. Emma — een jonge, heel dynamische vrouw en moeder van twee kinderen — heeft in Geraardsbergen reeds een indrukwekkend politiek parcours gereden. In het OCMW leerde ze het klappen van de politieke zweep. Als jeugdig OCMW-voorzitster wist Emma zich in de schijnwerpers te werken en als oppositieraadslid in de gemeenteraad laat ze regelmatig van haar horen.
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen trekt ze de sp.a-lijst en wordt ze de grote uitdager van huidig burgemeester Guido De Padt (Open VLD). Van der Maelen wil breken met de dagjespolitiek en de lintjesknipperij. “Deze stad heeft nood aan een beleid op lange termijn.” De sp.a wil werk maken van een bruisende, gezonde en veilige stad, waar de zorg voor jong én oud centraal staat. “Onze stad heeft heel wat troeven, maar die worden veel te weinig uitgespeeld”, betoogt Emma Van der Maelen.

We leggen Emma Van der Maelen vijf vragen voor:

Wat wil je in Geraardsbergen behouden?

“Geraardsbergen bruist van de dynamische mensen die zich permanent en vrijwillig inzetten in diverse verenigingen, dorpsraden,… Hun gedrevenheid en engagement geven onze stad mee vorm. De spontane betrokkenheid om hun buurt, sportclub, vereniging uit te bouwen, wil ik zeker behouden. De sp.a heeft de ambitie om het waardevolle engagement van de vele stadsgenoten niet alleen te koesteren en te ondersteunen, maar ook te bundelen en in te zetten om de toekomst van onze stad vorm te geven.”

Wat wil je in Geraardsbergen veranderen?

“Geraardsbergen is een pittoreske stad die heel wat kansen biedt, maar die helaas onvoldoende worden waargemaakt. Onze stad hinkt op verschillende vlakken achterop. Dat bleek trouwens uit het Grote Gemeenterapport uit 2016. Geraardsbergen fietst achteraan het peloton! Dit kan anders. Ik geef enkele voorbeelden:

Uit de bevraging blijkt duidelijk dat de inwoners van onze stad zich zorgen maken over hun veiligheid. De sp.a Geraardsbergen wil dat de wijkagenten meer onder de mensen komen, dat de verkrotting wordt aangepakt, dat zwerfvuil wordt opgeruimd… Er is nood aan een mobiliteitsplan dat aandacht heeft voor de veiligheid van de voetgangers, de fietsers en de automobilisten.

Ook op vlak van de gezondheid hebben we nog werk te verzetten. Het voortbestaan van de materniteit in Geraardsbergen vormt een prioriteit. De inwoners van deze stad hebben recht op gezonde lucht. Een weldoordacht mobiliteitsplan en slimme ruimtelijke ingrepen moeten dit mogelijk maken.

De zorg voor jong en oud neemt eveneens een centrale plaats in ons programma in. Om de naderende vergrijzingsgolf op te vangen, moeten we opnieuw investeren in betaalbare ouderenvoorzieningen. Daarnaast is het belangrijk om te investeren in bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Onze kinderen en kleinkinderen moeten in een veilige, gezonde en zorgzame stad kunnen opgroeien.”

Noem twee belangrijke aandachtspunten uit jouw programma.

“Onze stad moet verder inzetten op hernieuwbare energie. Betaalbare en duurzame energie is een heel belangrijke uitdaging. De inwoners moeten ook de kans krijgen om in dit verhaal mee te gaan en daar de vruchten van te plukken.

Geraardsbergen zal een actieve stad worden. Het ondernemingsklimaat moet nog meer worden aangewakkerd. De sp.a heeft de ambitie om een bruisend en levendig handelscentrum uit te bouwen, waar er tevens een match is tussen het vrijetijdsaanbod en de behoeften van de inwoners. Een actieve stad zorgt er ook voor dat jongeren zowel in de stad als in elke deelgemeente hun plek krijgen.”

Welke plaats sluit nauw aan bij jouw engagement en gedrevenheid?

“Volkshuis ’t Bit op de Markt van Geraardsbergen!”

Waarom heb je deze plaats gekozen?

“Ik ben heel graag onder de mensen is. Waar lukt dat beter dan in een volkshuis? Het is tijd voor een nieuwe generatie politiekers die tussen het volk staat en naar de bevolking luistert. Voor mij is er dan ook niets leuker en interessanter dan een goede discussie aan den toog of een interessant gesprek aan een tafeltje.”

Julien Borremans