Voorzitter Vera De Poorter en bestuurslid Melissa Dooms

Nog twee dagen om een goed doel voor te stellen.

Voorzitter Vera De Poorter en bestuurslid Melissa Dooms van het Kermiscomit é Gemeldorp.

Hoe het begon

Jaren geleden zaten enkele stamgasten bij “Metser” te mijmeren over hoe gezellig het vroeger in hun buurt wel was en hoe de bewoners zich steeds goed konden amuseren. Hieruit werd al vlug het idee geboren om zelf ook eens te proberen er een gezellige boel van te maken en tevens zo de buurtbewoners terug beter te leren kennen. Na heel wat brainstormen en heel wat bier kreeg dit idee vast vorm en werd  “Kermis Gemeldorp” geboren. Het Kermiscomit é Gemeldorp organiseert twee evenementen per jaar zijnde de Koude Kermis en de Meiboomplanting.

Goed doel

Bij de oprichting van het kermiscomit é werd er dadelijk beslist dat als er winst gemaakt zou worden deze zou geschonken worden aan één of meerdere “goede doelen”.

Ook dit jaar is dit weer het geval en is men op zoek naar vzw’s, verenigingen, organisaties die zich belangeloos inzetten voor het algemeen belang en/of personen uit Lierde die minder kansen of financi ële middelen hebben.

Hoe voorstellen ?

Er resten nog twee dagen om zichzelf en/of een project voor te stellen. Iedereen die denkt hiervoor in aanmerking te komen, mag zijn/haar project toelichten zodat het comit é zich kan beraden en een goed doel kan kiezen om te ondersteunen.

Voorstellen kunnen tot zondag 17 juni 2018  ingediend worden via Facebook (www.facebook.com/kermiscomite.gemeldorp), via brief (Kouterstraat 14, 9570 Lierde).

Voor vragen of bijkomende info kan men steeds terecht bij:

Vera De Poorter (voorzitter) op het nummer 054 41 20 28

Melissa Dooms (bestuurslid) op het nummer 0474 61 03 44

Uitreiking cheques

Iedereen is natuurlijk van harte welkom op de uitreiking van de cheques op vrijdag 22 juni 2018 om 20u   het lokaal ‘bij Metser’, Kouterstraat 14, 9570 Deftinge.