65-jaar Okra in Nederbrakel

 

65 jaar Okra trefpunt Nederbrakel — Meer dan een halve eeuw bestaat deze vereniging al! De moeite waard om dit feestgebeuren in de kijker te plaatsen.

Vorige zaterdag werd deze vereniging dan ook op het gemeentehuis ontvangen en had er een academische zitting plaats.

Voorzitter Eric Van Steenberge gaf er toelichting over het historische aspect en de huidige werking. De andere sprekers waren Fernand De Tant (regiovoorzitter) en wn.burgemeester Marleen Gyselinck.

 

Eric Van Steenberge ( voorzitter OKRA- Nederbrakel ) : “De Kristelijke Bond van Gepensioneerden, zoals dat toen genoemd werd, afgekort KBG, is ontstaan in het jaar 1953 uit de pensioendienst van de ziekenbond die de naam droeg: “Kristelijke Volksliefde”. De KBG afdeling Nederbrakel is opgericht in 1953 door Frans Herregods (vader van Gaby en Lieve) en Jozef Pieteraerens (vader van Nadine die de eerste voorzitter werd. Jozef verrichtte zeer goed werk bij de pensioenaanvragen van de leden.

 

Jozef werd  opgevolgd door Jozef De Groote met in zijn bestuur Georges Bauwens, als secretaris en Armand Vanderlinden als ondervoorzitter. Het lokaal was toen gevestigd in de zaal Albert, gelegen achter het vroegere Gildenhuis op de Markt te Nederbrakel.

 

Vanaf 1982 tot 2004 is Sara Masselang voorzitter geworden met als secretaris Yvonne Van Bockstaele.

Sara Masselang, Yvonne en haar echtgenoot Joseph Haegeman, verzorgden de zaalversiering en de creawerking. Hiervoor namen zij jaarlijks, gedurende een week, deel aan een cursus creawerking.

Verder waren er toen wandeltochten, reizen, bedevaarten, dansen, kaarten en petanque.

De reizen waren meestal daguitstappen, die gingen van een uitstap naar een zuivelcentrum in Drongen , naar een bezoek aan het Vlaams Parlement, een reisje naar Vlissingen, Brugge, Bouillon, Ieper en Passendale en nog meer interessante steden. Deze reizen waren steeds aangenaam en boeiend.

Elk jaar waren er twee samenkomsten van Okra academie, welke doorgingen in de bovenzaal van de bibliotheek. Dat waren meestal voordrachten van verschillende genres. Door het laag aantal aanwezigen werd dit dan ook afgevoerd, maar nu zijn er tal van activiteiten van Okra academie, georganiseerd vanuit midden-vlaanderen en Okra algemeen.

De dansgroep “ Edelweiss ”werd opgericht in 1985 (KBG), met als lesgeefster Julienne Tortelboom en in 1995 heeft Yvonne Van Bockstael deze taak overgenomen en dit gedurende 19 jaar. Aanvankelijk, is het dansen met 6 personen gestart, dit is later uitgegroeid tot een actieve groep van een 40- tal personen.

Na het ontslag van Yvonne Van Bockstael in 2004 is er dankzij Sara Masselang een nieuwe lerares aangesteld, namelijk Rachel, tot zover haar gezondheid het toeliet is ze blijven lesgeven tot 2011. Na enkele stille jaren is er momenteel een nieuwe enthousiaste groep lijndansers met een 25- tal leden.

Gedurende deze jaren nam de dansgroep “ Edelweiss “ deel aan verschillende activiteiten, zoals een modeshow in Oudenaarde, In 1992 een dansoptreden op de Eierfeesten in Kruishoutem, het jaar daarna op de kermis in Elst, ook in Vloesberg en tal van andere evenementen in verschillende gemeenten. Een fijne herinnering is er aan de deelname van de toneelopvoering in Opbrakel, ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de gemeente.

In juli 2003 vierde afdeling Nederbrakel haar 50 jarig bestaan. Deze viering op zondag 13 juli begon met een plechtige dankmis, gevolgd met een ontvangst op het gemeentehuis. Daarna was er een banket in de feestzaal Ter Elst. Op deze viering was KBG Nationaal vertegenwoordigd door Jan Vande Casteele

 

Er was destijds ook een petanqueclub van KBG. Deze is begonnen op de terreinen gelegen aan het huidige Olsa voetbalveld. Daar dit niet zo een goede ligging was heeft Sara Masselang er bij de gemeente op aangedrongen om een petanquebaan aan te leggen in het centrum, beter bereikbaar en toegankelijker. Het petanquespelen werd een succes in Brakel.  Wat begon als KBG organisatie is vlug overgegaan tot een petanqueclub van De Rijdt, waar na verloop van tijd ook niet KBG leden mochten aansluiten. In 2003 waren er 69 aangesloten spelende leden.

Het bestuur was wel nog KBG, met nl. voorzitter Armand De Lange, secretaris Robert Watt é en penningmeester Agnes De Koker, die bij de opening van 2 nieuwe bijkomende petanquebanen, in maart 1996, aan de Rijdtmeersen,   de eer had om het eerste balletje te gooien.  Sedert 2015 speelt Okra-Sport wekelijks petanque in “ De Rijdt “ elke vrijdag van 14u tot 16u.

 

Sinds 2004 tot eind 2007 was er geen voorzitter en werd ondervoorzitter Robert Watt é waarnemend voorzitter tot in februari 2008 Charles Van Heuverzwijn de fakkel overnam Deze onopvallende manier van verder werken bleef zo, dank zij de goede samenwerking van het bestuur, tot we na een tijdje zoeken een geïnteresseerde kandidaat voorzitter mochten ontdekken. Charles Van Heuverzwijn kwam als geroepen om de taak van voorzitter op zich te nemen. Tijdens de carnavalsviering op dinsdag 5 februari 2008 werd door de waarnemende voorzitter Robert, Charles als onze nieuwe voorzitter voorgesteld aan de aanwezigen.

 

In 2014 heeft Charles de fakkel van het voorzitterschap aan mij doorgegeven. Woorden die me steeds bijgebleven zijn:” Iemand van 85 jaar geeft het door aan iemand van 58, cijfertjes gewoon omdraaien!“

Momenteel tellen we 284 leden, zowel jong gepensioneerden als iets oudere. Let op, de jongste is onze diaken Bart en de oudste , Fernand De Meyer, wordt op 13 september 100 jaar! Alweer een feest!

 

Mijn opdracht bestaat er vooral in om allerlei ontmoetingen te organiseren, zoals de maandelijkse koffietafels . Er was en is nog steeds een goed draaiende creawerking die nu al verschillende jaren geleid word door Zuster Bertine en Rita VDLinden

We hebben ook zuurstof in de sportactiviteiten gepompt en fietsen en wandelen, petanquen en lijndansen wordt nog meer in de aandacht geplaatst, vooral door toedoen van het oprichten van Okra sport Brakel-Lierde, waarin al de trefpunten van het gewest vertegenwoordigd zijn

Het maandelijks bezoek van onze rusthuisleden is ook één van mijn grote doelstellingen. Deze gebeuren hoofdzakelijk door diaken Bart, in combinatie met zijn pastorale opdracht vanuit het bisdom.

Okra trefpunt Nederbrakel heeft een zeer duidelijke missie, nl wij zijn een beweging van, voor en met 55-plussers , we zijn een open, kristelijke, respectvolle en actieve beweging., trouwens de beginletters van de naam OKRA. Ook zijn we een beweging met waarden. De universele rechten van de mens, het Evangelie en de fundamentele democratische waarden zijn ons richtsnoer

“Kristelijk” uit zich vooral in het feit dat we nog steeds een proost hebben. Momenteel is dit pastoor moderator Alain Babylon , voorheen was dit deken Luc Van Den Velde, die spijtig genoeg vandaag niet aanwezig kon zijn. Toch heeft mij gevraagd om het volgende mede te delen:

Van harte dank voor uw uitnodiging van 65 jaar OKRA. Ook hier in Eine bestaat OKRA 65 jaar. Van harte Proficiat!!!! Ik ben echter in dit week-end enkele dagen afwezig.
Breng gerust mijn gemeende boodschap over:
‘Ik wens alle OKRA leden bijzonder veel vreugde!
Ik bewaar vele goede herinneringen aan alles waarin ik mocht delen in OKRA Brakel: vele momenten van vriendschap en vreugde, af en toe ook in momenten van verdriet
Een hartelijk groet aan iedereen.
65 jaar werking waar ik een klein deeltje mocht in meegaan: ik wens jullie een fantastisch feest, vooral dat jullie elkaars vriendschap mogen blijven koesteren en voor hen voor wie het moeilijker gaat: probeer zo mogelijk mee te genieten van dit feestmoment en even de last te vergeten.
Nog een fijne viering en een Oudenaardse groet’   65 dikke kussen!

 

In het kader van belangenbehartiging zijn we ook zeer actief en trachten we onze leden zoveel als mogelijk bij te staan. Het maandelijks bezoek van onze contactpersonen speelt daarbij een essenti ële rol. :Zo hebben wij ook een zilverboek ingediend bij de plaatselijke politiekers, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij wij vanuit Okra onze belangrijkste grieven kenbaar gemaakt hebben zoals de problematiek rond zwerfvuil, drugs, vandalisme, openbare toiletten in de kern van elke deelgemeente ,rustbanken , verlichting op openbare wegen ,fiets- en voetpaden ,belbus , betere toegang voor rolstoelgebruikers, mantelzorgpremies , seniorenADVIESraad , verbod van warme maaltijden in de Rijdt enz

 

Ik tracht  nog altijd, om zoveel mogelijk mensen te bereiken door een goed en uitgebreid jaarprogramma op te stellen met een grote verscheidenheid aan onderwerpen en activiteiten. Daarom durf ik verder rekenen op een goede samenwerking met de bestuursleden van zowel het Okrateam als van de contactpersonen. Iedereen weet dat ik heel dicht bij de leden wil staan zodat ik weet wat er bij hen leeft.

Dank zij de inzet van onze gemotiveerde bestuursleden gaat het ledenaantal van Okra trefpunt Nederbrakel in stijgende lijn en kunnen wij onze oudervereniging zeer duidelijk op de kaart van Nederbrakel zetten! Een bijzonder woord van dank hiervoor aan onze contactpersonen en leden van het Okra-team.”

Tenslotte werd er een receptie aangeboden op het gemeentehuis van Brakel.