VZW IZOO bouwt voor Vrije basisschool een nieuwe turnzaal.

Naast het vele groen, de ruimte die de school heeft midden in Oosterzele komt nu ook een nieuwe sportzaal dichter bij de schoolgebouwen van de basisschool. Net achter het kinderdagverblijf is men vorige week begonnen met de werken. (Reporter 17, DDL, foto’s vzw IZOO)

‘De offici ële opening is gepland op 1 februari 2019. Met als motto “Hoofd, hart, handen” zetten we als school veel in op sport en beweging, de ruimte die we hebben leent zich daar ook toe en dat is een grote troef. Naast de nieuwe speelplaats van het lager, hebben we nog de kleuterspeelplaats met een speelweide en daarnaast komt nog sportruimte naast de nieuwe turnzaal. De kinderen kunnen hier volop ademen, ze hebben ruimte binnen en buiten en daar blijft het schoolbestuur voor zorgen door te investeren in de ruimte binnen en buiten’, weet een trotse en zielsgelukkige directeur Joris Raemaekers.                     Reporter 17