Zottegemse senioren kunnen stem uitbrengen in rusthuis

 Om minder mobiele kiezers aan te moedigen om zelf hun stem uit te brengen op 14 oktober heeft het stadsbestuur — ook op vraag van de Stedelijke Seniorenraad – het initiatief genomen om de kiesindeling te wijzigen.

Voor de eerste keer worden in vier woonzorgcentra stembureaus ingericht,” dat laten Schepen voor Sociale Zaken Kurt De Loor (sp.a) en Schepen voor Burgerzaken Joost Franceus (sp.a) weten. “In totaal zullen ongeveer 2.400 Zottegemse kiezers moeten stemmen in een rusthuis, het gaat dan niet alleen over de rusthuisbewoners zelf, maar ook over mensen die in de buurt wonen.”

“De bewoners van WZC Egmont, WZC De Bron, Residentie Bruggenpark en WZC De Vlamme zullen samen met de kiezers uit de omliggende straten in hun woonzorgcentrum kunnen gaan stemmen,” dat laten Kurt De Loor en Joost Franceus weten. “Hiermee willen we tegemoetkomen aan de vraag van rusthuisbewoners om zelf te kunnen stemmen. Vaak is een verplaatsing naar een stembureau voor hen niet evident, nu zorgen we ervoor dat het stembureau naar hen komt.”

“Initieel was het de bedoeling om één woonzorgcentrum te selecteren om als proefproject te dienen, maar de Zottegemse woonzorgcentra reageerden zo enthousiast dat liefst vier woonzorgcentra zich bereid toonden om onderdak te geven aan een stembureau. De andere Zottegemse kiezers gaan stemmen in de gebruikelijke locaties (mits een paar kleine wijzigingen): Fuifzaal Bevegemse Vijvers, O.-L.-V.-College-Campus Bevegem, Stedelijke Basisschool Erwetegem, Ontmoetingscentrum Leeuwergem, Ontmoetingscentrum Oombergen, Ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove, Ontmoetingscentrum Sint-Maria-Oudenhove, Ontmoetingscentrum Strijpen, Ontmoetingscentrum Velzeke en Oud-Schoolgebouw Elene.”