VIDEO: Eerste schooldag in Elst en Zegelsem

In het kader van het gekozen   jaarthema ‘Hallo wereld’ veranderde de school van Elst in een luchthaven. Elk kind kreeg bij het aankomen op school een boardingpass met gatenummer en instructies voor het nieuwe schooljaar. Hun bagage (boekentas) werd door de beveiliging van een sticker voorzien. De  juffen waren  gekleed  als stewardessen en op de speelplaats klonk  allerlei muziek die te maken heeft met het thema ‘Hallo wereld’. De kinderen wisten via hun boardingpass welke gate (gang) ze binnen moesten.

 

In Zegelsem was het thema ‘Binnenste Buiten’

De leerlingen werden opgevangen door het onderwijzend personeel en vooraf werd er een klein toneelstukje  opgevoerd samen met de kinderen buiten op de speelplaats.    Was het nu “Buitenste Binnen of Binnenste Buiten.”