Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Lierde: Bert Wastyn (sp.ankracht): “ Gewoon en natuurlijk, toch anders”

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen stellen we een aantal kandidaten van verschillende lijsten vier vragen. Ditmaal is Bert Wastyn de lijsttrekker van “sp.ankracht” aan het woord.

Even voorstellen…

Bert groeide op in Hemiksem, gemeente in de Rupelstreek, en vestigde zich in 1976 in Sint
Martens Lierde. Voor zijn pensionering werkte hij eerst enkele jaren als opvoeder met kinderen met een verstandelijke handicap in een Decroly instituut. Hierna werd hij beroepshalve nationaal secretaris van de Socialistische Jeugd/Rode Valken. Later werd hij als zelfstandige actief in de zeefdruk- en reclamewereld.

Bert is ook een actieve duizendpoot in het verenigingsleven van Lierde. Hij is voorzitter van
sp.a Lierde. Hij is secretaris en tevens wn. voorzitter van wandelclub CSC-Lierde v.z.w. en
maakt deel uit van de gemeentelijke werkgroep “Trage Wegen”. Op cultureel vlak is hij actief als lid van de beheerraad van de Lierdse bibliotheek en is hij secretaries van de socio-culturele vereniging Curieus-Lierde. Tevens is hij ook al jaren de stuwende kracht achter de sp.a stookolieaktie die dit jaar reeds aan haar twaalfde editie toe is.

Politiek is hij actief als OCMW- en gemeenteraadslid. In het verleden stond hij reeds
meermaals op de lijsten van SP, sp.a, sp.a-groen en Lierde 2012. Voor deze gemeenteraadsverkiezingen is hij lijsttrekker van de lijst “sp.ankracht”. Bert is een man uit het volk voor wie samenwerken en solidariteit zeker geen loze begrippen zijn. Hij is gewoon en natuurlijk maar toch dat beetje anders.

Wat wil je in Lierde behouden?

Hetgeen ik in Lierde zeker wil behouden is het landelijk karakter en idyllische plekjes zoals
o.a. het St.Jansplein te Hemelveerdegem. In Lierde kan je nog de authentieke dorpssfeer
inademen. Ook ons cultureel en sportief verenigingsleven mogen we zeker niet teloor laten gaan. Maar het belangrijkste dat ik wil behouden is onze zelfstandigheid. Lierde bewees al meer dan voldoende dat het op alle gebied op zijn eigen benen kan staan en dus zeker geen fusie met één van de buren dient aan te gaan. Hoe graag deze dit ook wel zouden willen. Een intergemeentelijke samenwerking sluit ik natuurlijk niet uit.

Wat wil je in Lierde veranderen?

Heel wat zaken dienen misschien wat bijgeschaafd te worden doch moeten niet zo dadelijk
veranderen. Wat er wel zou moeten veranderen is het feit dat onze burgers weinig of geen
inspraak hebben in het beleid. Hierom zet SPAnKRACHT de organisatie van dorpsraden en
een ernstige werking en/of (her)activering van de adviesraden op de agenda. We gaan ook voor het daadwerkelijk oprichten van een seniorenraad en een middenstandsraad.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

SPAnKRACHT heeft in tegenstelling tot sommige andere lijsten een zeer concreet en terdege uitgewerkt programma. Daar voor mij alle punten die we naar voor brengen even belangrijk en prioritair zijn is het moeilijk om er maar twee naar voor te schuiven.
De meest kwetsbaren in onze maatschappij, zoals o.a. ouderen, mensen met een laag inkomen en werklozen, niet in de steek laten is zeer belangrijk voor ons. Daarom zullen we ervoor zorgen dat we ze blijvend ondersteunen. We zijn ook van mening dat er dringend werk moet gemaakt worden van de bouw van bijkomende kwalitatieve sociale woningen We zullen dit dan ook op de gemeentelijke agenda plaatsen.

Mens sana in corpore sano. Omdat we een gezonde geest in een gezond lichaam uiterst
belangrijk vinden promoten we natuurlijk alle vormen van sport en recreatie. Het
gemeentebestuur, niet enkel bepaalde fracties, deed de voorbije jaren heel wat inspanning om de sportaccommodatie te verbeteren en uit te breiden. Wij gaan echter nog een stapje verder en gaan voor een de bouw van een nieuw voetbalstadion voor de twee Lierdese ploegen. Accommodatie die ze beiden kunnen gebruiken doch waar ze, indien ze dit zelf wensen, hun eigen identiteit en diversiteit kunnen bewaren. We pleiten bij de bouw natuurlijk voor het gebruik van duurzame materialen en voorzieningen met o.a. zonnepanelen en warmtepompen. Verder willen we er ook voor zorgen dat er zo vlug mogelijk werk gemaakt zal worden van de uitvoering van het goedgekeurde Trage Wegenplan.

Wat is je favoriete plaats in Lierde en waarom?

Lierde heeft vele prachtige plekjes die me kunnen bekoren en waar ik dus heel graag vertoef. Dit spreekt voor zich want anders was ik hier zeker geen veertig jaar gebleven. E én favoriete plaats uitkiezen vind ik dus bijzonder moeilijk. Maar misschien is er toch een plaatsje dat toch dat ene spreekwoordelijk streepje voorheeft en dat is het Sint Jansplein te
Hemelveerdegem. Hier vertoef ik graag in de schaduw van de solitaire eik voor het kerkje of onder het gebladerte van de beukenlaan die het plein dwarst. Niet enkel om vanop de bank naar “den Dikke van Sesjans” of de oude waterpomp te kijken. Dikwijls ook om op allerlei festiviteiten een handje toe te steken. Hier kan je me ook vaak vinden in mijn stamcaf é. Een echt authentiek dorpscaf étje. Waar je onder vrienden rustig iets kan drinken, een kaartje leggen of gewoon een babbeltje slaan. Vroeger kon ik er ook tot stukken in de nacht met de caf ébaas, een dierbare vriend die me spijtig genoeg veel te vroeg ontvallen is, discussi ëren over onze dorpspolitiek. Een plaats naar mijn hart, een plaats in mijn hart.

Bedankt voor dit interview Pieter.