Teleurgestelde Open VLD, N-VA en SPAnKRACHT dankten hun kiezers.

Burgemeester Soetens “Voor Lierde”

De dag nadat Jurgen Soetens en Voor Lierde hen enkele mokerslagen toedienden lieten Open VLD, N-VA en SPAnKRACHT toch van zich horen op de sociale media. Enkel bij de Derde Partij bleef het verdacht stil.

Lijsttrekkers Melissa Dooms, Werner Niemegeers en Bert Wastyn dankten hun medekandidaten, hun medewerkers maar vooral hun kiezers voor het vertrouwen en steun.

Alle drie gaven ze grif toe dat ze zulke monsterscore van Jurgen Soetens zeker niet verwacht hadden. Dat Voor Lierde winst zou boeken stond buiten kijf doch dat het zulke proporties zou aannemen had niemand kunnen denken.

“Toegegeven, tegen de tsunami van Jurgen Soetens was ons kruid niet opgewassen.” stelde Werner Niemegeers, lijsttrekker van de N-VA lijst.

“We zijn gewoon mee het slachtoffer van het “Soetens-effect” doch we kunnen met opgeheven hoofd de arena verlaten” was de commentaar van Bert Wastyn, lijsttrekker van SPAnKRACHT en voorzitter van sp.a Lierde.

Melissa Dooms van Open VLD feliciteerde Voor Lierde met hun monsterscore en voegde eraan toe: ”Elf zetels binnenhalen, het zijn er veel. Proficiat”.  Maar ze haalde tevens hard uit naar al diegene die haar en haar lijst in de voorbije campagne tegenwerkten . “Het moet me ook van het hart dat er vanuit verschillende hoeken hevig gewerkt is om mezelf en onze partij onterecht schade te berokkenen. Dat maakt me droevig want dit is volgens mij niet de manier om aan politiek te doen. Respect hebben voor elkaar en elkaar het licht in de ogen gunnen zijn voor mij basisvoorwaarden om te kunnen samenwerken. En samenwerken is nodig om realisaties tot stand te brengen. Niemand doet het immers alleen.

De drie lijsttrekkers staken dus hun ontgoocheling niet onder stoelen of banken doch gaven de Lierdenaars ook een duidelijke boodschap mee die we hier graag met u delen.

Bert Wastyn: “Omdat we onze stem niet meer kunnen laten klinken in de gemeenteraad wil dit zeker niet zeggen dat we monddood geworden zijn.
Van aan de zijlijn zullen we zoals voorheen onze verantwoordelijkheid blijven opnemen en blijven ijveren voor het algemeen belang van onze burgers.”

Melissa Dooms:“Vanuit de oppositie zal ik samen met Marc en Mieke, zoals steeds in het belang van de inwoners, op een kritische, maar constructieve manier werken aan een nog beter Lierde voor ons allemaal! Wij staan klaar!”

Werner Niemegeers: “Al zal het niet meteen vanuit de gemeenteraad zijn; maar van aan de zijlijn. Ze zullen ons niet temmen”..

Van Fernand Vekeman of enig ander kopstuk van de Derde Partij kwam er nog geen enkele reactie. Zijn zij zo terneergeslagen of kijken ze liefst de kat nog even uit de boom?

Of wachten ze af totdat de deur die Jurgen Soetens op een kier liet staan, zoals hij in een interview wist te vertellen, verder opengaat?

De toekomst zal het uitwijzen.

Bert WASTYN
Melissa DOOMS
Werner NIEMEGEERS

 

X