Prijsuitreiking Wedstrijd ‘Wij helpen de bijen’ en imkercursus werd mooi succes

In de raadzaal van Oosterzele had in een heel gemoedelijke sfeer de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd ‘Wij helpen de bijen’ en 35 imkers ontvingen een getuigschrift.   Met speeches van schepen Jan Martens, imker Maurice De Waele en een verzorgde receptie werd de ‘proclamatie’ in een feestelijk jasje gestopt. De raadzaal zat afgeladen vol. (Reporter 17, foto’s DDL).

Schepen Jan Martens: ‘ Bijen, gedomesticeerde én wilde, kunnen onze hulp best gebruiken. In Oosterzele gaat het al wat beter door onze acties, maar over het algemeen gaat het namelijk niet zo goed met onze bijen. Ze zijn cruciaal voor de bestuiving van veel inheemse planten en landbouwgewassen. We kunnen de omstandigheden voor de bij verbeteren en het lokale en gemeentelijke aspect is uiteraard belangrijk. Oosterzele werkt actief rond bijen. Na het ondertekenen van het bijencharter in 2016 werd het bijenplan met tal van acties opgesteld. Die acties worden uitgerold. Zo was er onder andere het demonstratief bijenhotel aan de splitsing van de N42 en de Oude Wetterse steenweg. En een wedstrijd voor de bevolking rond bijenplanten en bijenhotels is zo’n actie, net als de imkercursussen die we inrichtten. We kregen daarbij de hulp van twee notoire Oosterzeelse bijenkenners: prof Frans Jacobs en Maurice De Waele’, speechte Jan Martens.
Gelukkige prijswinnaars
Aan de wedstrijd namen zo’n 35 Oosterzelenaars deel.. Twee kinderen mochten de winnaars trekken. De tien gelukkigen: Koen Uytterhaegen, Jan Van Ooteghem, Gilbert Nachtergale, Peter Guns, Marno Verbrugghen, Karel Cogghe, J. en M. Van den Broecke, Simon Verbrugghen, gezin Jan Kielemoes, Corry Troch.   Ze ontvingen elk een waardebonnen van 50 euro te besteden bij Oosterzeelse handelaars. Onder de bezieling van Jan Martens werd ook cursussen georganiseerd. Er namen een 30 personen deel, waaronder heel wat Oosterzelenaars. Zij ontvingen hun getuigschrift. En of ze fier waren.
Schepen Jan Martens: ‘In 2018 organiseert de Vereniging voor Openbaar Groen (VOG) reeds voor de 39 ste keer het animatieproject Groene Lente. Als openbaar bestuur nemen we deel ‘Bijenvriendelijke gemeente’. Hierin worden de beste bijenvriendelijke projecten 2018 verzameld. Gemeenten die bijen in de belangstelling plaatsen met bijenvriendelijke acties, aanplantingen of beheer kunnen deelnemen. Genomineerde gemeenten worden beloond met een diploma en een aankondigingsbord met 1, 2 of 3 bijensymbolen in verhouding tot de kwaliteit van de realisaties. De origineelste projecten ontvangen een geldprijs. De finale van de Groene Lente 2018 vindt plaats op donderdag 13 december 2018 te Beveren en uiteraard hopen we op een ster en als het even kan mogen het er drie zijn ook, want wat we al realiseerden rond de bij is niet min.’ besloot Jan Martens.
Imker Maurice De Waele dankte het gemeentebestuur, duurzaamheidambtenaar Hilde Van Hecke voor de organisatie van de cursussen in bijenteelt en ook om in volle verkiezingsstrijd tijd te maken voor de proclamatie van de cursisten en prijswinnaars van de wedstrijd ‘Wij helpen de bijen’.
Maurice De Waele: ‘Het begon in 2016 toen Oosterzele zich engageerde om bijenvriendelijke gemeente te worden. De eerste contacten werden toen gelegd met schepen Jan Martens, die er zijn schouders onderzette. De idee van de cursus kreeg vorm en in 2017 startte de beginnerscursus met subsidies van het Departement Landbouw en Visserij. Het tweede jaar werd volledig gesubsidieerd door de gemeente. Ondertussen kreeg de gemeentelijke bijen-hal vorm en werden plannen goedgekeurd door de gemeenteraad. Heel wat imkersmateriaal is voorhanden dankzij het Vlaams Bijenteelt Programma: bijenkasten, slinger, microscoop, stereoscoop, beamer,…Om de bijen-hal te runnen doe ik een warme oproep aan alle imkers van Oosterzele om daar hun schouders onder te zetten. Door het imkeren leveren jullie een belangrijke bijdrage aan natuurbehoud door bestuiving waardoor flora en fauna zich kunnen handhaven. De imkerij in Vlaanderen kampt met vergrijzing’.
Warme oproep
Maurice De Waele: ‘Daarom zijn we actief op zoek naar jonge mensen die bijen willen houden als vrije tijdsbesteding. Ongeveer 35 imkers hebben professor Frans Jacobs en ikzelf gevormd. In het eerste jaar lag de nadruk op de theorie, het tweede jaar was praktijk op het terrein. Om een doorwinterde imker te worden is er zeker nog werk aan de winkel. Denk er aan:   oefening baart kunst en met vallen en opstaan word je een ervaren imker. Biemansgilde Zottegem en ook de andere imkersverenigingen in de provincie zullen jullie zeker en vast met raad en daad bijstaan. Jullie waren een enthousiaste, leergierige groep waarmee het leuk was om te werken’, zei een overtuigende Maurice De Waele, die blijkbaar een groot hart heeft voor het bedreigde bijenvolkje.                                     Reporter 17
X