OLSA BRAKEL FREE FEESTEN

Free Feesten terug op de agenda na meer dan 15 jaar afwezigheid!

‘Toer der Torens’ in Eichem op 20 en 21 oktober
‘Toer der Torens’ in Eichem op 20 en 21 oktober

Van Eichghem naar Appelterre-Eichem

‘Toer der Torens’ in Eichem op 20 en 21 oktober
‘Toer der Torens’ in Eichem op 20 en 21 oktober

De afgelopen maanden trok het stadsbestuur met het project ‘Toer der Torens’ naar enkele van zijn deelgemeenten. ‘Toer der Torens’ toont kunstvoorwerpen en erfgoedobjecten uit de Ninoofse dorpen en parochies.

Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober kon je kennismaken met de kerk van Eichem, zijn religieus erfgoed en het erfgoed van de stad. Op zondag 21 oktober  passeerde de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Appelterre-Eichem voor een mini-concertje.

Van Eichghem naar Appelterre-Eichem

De naam “Eichghem” komen we in de archieven voor de eerste maal tegen in 1317. Deze naam wijst erop dat het dorp gelegen was op een plek waar veel eikenbomen stonden. Reeds in de 15de eeurw wordt Eichem bij buurgemeente Appelterre ingelijfd. In een oud manuscript spreekt men van de “parochie Appelterre en de Eichem”. De twee samengesmolten heerlijkheden maakten vanaf 1486 deel uit van het Land van Wedergraete, samen met Denderwindeke, Neigem en Pollare. Zo een twee eeuwen na de inlijving, in 1792, wensen de inwoners van Eichem op bestuurlijk en kerkelijk vlak onafhankelijkheid, wat zij echt nooit verkregen.

X