Vogelkijker uit Merelbeke ontdekt nieuwe vogelsoort in Indonesia

Tijdens een vakantie in Indonesi ë heeft Philippe Verbelen, bossenexpert bij Greenpeace Belgi ë, een opvallende vogel geobserveerd die voortaan als nieuwe soort te boek staat: de ‘Rote boszanger’. Deze ontdekking illustreert mooi de rijkdom van het Indonesische woud en de noodzaak om het beter te beschermen.

In 2009 bezocht ornitholoog Philippe Verbelen het Indonesische eiland Rote en nam er een bijzondere soort boszanger waar. Boszangers zijn kleine insectenetende zangvogels (geslacht phylloscopus in het Latijn), die gewoonlijk in de toppen van de bomen leven.

“Bij de waarneming van de vogel en de analyse van de foto’s die ik had genomen, besefte ik dat deze boszanger sterk verschilde van zijn buur op Timor: de snavel was veel langer en het verenkleed veel geler”, preciseert Philippe Verbelen.

Philippe Verbelen keerde in 2014 terug naar Indonesi ë om de vogel te vergelijken met die van de naburige eilanden. Vervolgens heeft een groep wetenschappers van de Nationale Universiteit van Singapore en het Indonesisch Wetenschapsinstituut de wouden van Rote verkend om de boszanger meer in detail te bestuderen. Het resultaat van hun analyse werd zopas gepubliceerd en het gaat wel degelijk om een nieuwe soort die de naam ‘Rote boszanger’ kreeg.

“Het is de tweede vogelsoort die in minder dan een jaar ontdekt werd op dit eiland. Dat is uitzonderlijk”, verklaart Verbelen. “Deze ontdekkingen tonen aan hoe weinig we van de biodiversiteit van de Indonesische wouden kennen. De tijd dringt, want in de laatste 15 jaar is meer dan 24 miljoen hectare woud verdwenen in Indonesi ë. We moeten dringend de inspanningen opdrijven om de resterende Indonesische bossen te beschermen”, besluit de ornitholoog.

X