Koninklijke Toneelvereniging Sint-Martinus Balegem stelt voor: DE SLAPPE DER WET

Koninklijke Toneelvereniging Sint-Martinus Balegem brengt op zaterdag 17 & 24 november 19.30u en zondag 18 november 18.30u in zaal de kring   de dolle klucht ” De slappe der wet “

korte inhoud:
Nu de vrouw van commissaris De Hond voor een weekend naar zee is, staat er hem niets nog in de weg om een afspraakje te maken met zijn maîtresse. In al zijn hevigheid neemt hij enkele onbezonnen beslissingen en laat zijn hulpje Charlotte zijn plaats op het politiekantoor innemen. Al wat deze laatste moet doen is een misdadigster bewaken en een hoofdcommissaris ontvangen. Maar dat is blijkbaar toch iets te veel gevraagd…
acteurs zijn : Stefan Pien, Eline Boterdaele, Leen Van de Velde, Godelieve Schepens,Yana Baert, Lorenzo D’Haese, Antoine Van de Velde, Stefanie Colman, Margot De Keyzer, Maud De Sutter.
kaarten
kaarten te bekomen bij de acteurs en in zaal De Kring van af 16 oktober op woensdag tussen 19 en 20u.
X