Samana Balegem viert zilveren verjaardag

Feest in Balegem. Samana (voorheen Ziekenzorg) Balegem heeft recht tot feesten. Samana bestaat 25 jaar en heeft de viering van de ‘zilveren’ verjaardag heel feestelijk gemaakt. In stijl en met klasse. Veel leden en genodigden kwamen naar de verzorgde eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk, en naar het ‘zilveren’ feest in Het Hof van Nassau. Voorzitter Willy Van De Putte was de perfecte gastheer, de feestredenaar blikte terug op de start van Ziekenzorg Balegem, omgedoopt tot Samana Balegem. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Voorzitter Willy Van De Putte: ‘Velen herinneren zich ongetwijfeld nog de druivenactie van CM waarbij jaarlijks enkel de zieke leden van de CM bezocht werden. Het opdoeken van die actie heeft een aantal personen aangezet om de bekommernis van de zieke medemens verder ter harte te nemen. Vandaag zijn we met 20 gedreven medewerkers. Onze eerste organisatie was de “Ziekendag” op 11 september 1993 waaraan langdurig zieken en ouderen konden deelnemen. De goede respons van die doelgroep was zo overtuigend dat verdere samenkomsten niet konden uitblijven. Zo organiseren wij naast de Ziekendag ondertussen ook nog een paasfeest, een uitstap, een bedevaart naar Oostakker en een sinterklaasfeest.’, stak voorzitter Van De Putte zijn speech van wal.

‘Naast die leuke momenten zijn er soms ook   minder leuke momenten , het grote doel van Samana, het zieken- of huisbezoek. Er is altijd een beetje drempelvrees om een gesprek met een zieke aan te gaan. Door te luisteren naar de noden van de zieke, ervaren wijzelf dat zij ons leren dat we dankbaar mogen zijn om onze gezondheid, en dit sterkt ons ongetwijfeld in onze opdracht. Door ons bezoek en gesprek de zieke eveneens laten weten dat hij of zij er nog altijd bij horen in onze parochiegemeenschap. Om onze waardering eveneens te uiten, bieden wij aan ongeveer 300 zieken, bejaarden en eenzamen van Balegem en in RVT’s (gewezen inwoners van Balegem) een geschenkje aan met Pasen en Kerstmis. Wij bieden eveneens een attentie aan de mantelzorgers die dagelijks instaan voor de zorg van een familielid, vriend of buur . Om onze opdrachten naar behoren te vervullen, kunnen wij beroep doen op vormingsinitiatieven vanuit Samana Midden Vlaanderen en   op infoavonden beurtelings georganiseerd door de drie Samana kernen van de fusiegemeente Oosterzele. Om het financieel te beredderen kunnen wij rekenen op de jaarlijkse subsidies van Samana Midden Vlaanderen   en de gemeentelijke Zorgraad. Ook de   verkoop van de loten van de Samana tombola   zijn een enorme surplus voor onze kas, zo ontvangen wij 2,50 euro voor ieder verkocht boekje. Daarenboven konden we ook   in 2014 en 2016 nog   genieten van een aanzienlijk bedrag geschonken door het comit é van het paardenevent in Balegem. Tot slot denk ik te mogen stellen dat Samana Balegem beschikt over een degelijke structuur en werking, maar zonder de inzet van de 20   enthousiaste medewerkers zou het onmogelijk   zijn om die talrijke activiteiten tot een goed einde te brengen’, zei Willy Van De Putte.

Als afsluiter feliciteerde hij van harte de bestuurs- en kernleden voor 25 jaar vrijwilligerswerk met volgend citaat: Jij bent onmisbaar/Jij bent onbetaalbaar/Jij bent het meest kostbare en het meest waardevolle ingredi ënt van Samana/ Zonder jouw hulp, zonder jouw inzet en zonder jouw engagement/ is Samana niets meer dan een lege doos. Daarom :Bedankt voor je vrije tijd, bedankt voor je energie, bedankt voor je enthousiasme en je inzet, bedankt voor alles. De bestuursleden en de kernleden kregen een welverdiende hulde en kregen een speciaal presentje, een bloem voor de dames, een fles wijn voor de heren. Het applaus sprak boekdelen.                           Reporter 17

X