50 km/u op de Langestraat in Zottegem?

Mag sinds vandaag slechts 50 km/u gereden worden in de Langestraat in Zottegem?

Volgens dit bord wel degelijk. Op het stuk van de Langestraat tussen de Telenetwinkel en het ontmoetingscentrum van Godveerdegem werd maximumsnelheid eerder al teruggebracht tot maximum 50 km/u. Maar op het stuk tussen het ontmoetingscentrum en het rondpunt was die maximumsnelheid tot vandaag niet aangeduid…

X