Uitbouw fietssnelweg Balegem – Zottegem

Vlaanderen wordt sterk geconfronteerd met een groene golf. Recent werd de term ‘groene golf’ gelinkt aan de geslaagde verkiezingscampagne van Groen en Ecolo. De groene golf heeft ook een betekenis in de zin van een mentaliteitswijziging. Onze visie ten aanzien van transport is veel kritischer dan voorheen. Koning auto moet verdwijnen en nieuwe duurzame vervoersmiddelen verschijnen op het toneel.    

Samen met de groene golf verschenen ook andere nieuwe begrippen zoals de ‘fietssnelweg’. Een fietssnelweg kent hetzelfde principe als een autosnelweg maar dan met een fiets als aangewezen vervoersmiddel. Zo is er de F417 die de spoorlijn Gent-Zottegem volgt. Op het grondgebied van Melle moet de verbinding met Gent nog gerealiseerd worden. In Oosterzele is men reeds naarstig bezig met de uitbouw van de fietssnelweg. Eind september werd de verbinding Kalle en het station van Balegem-Zuid reeds officieel ingehuldigd door schepen Christ Meuleman.

Op maandag 19 november 2018 start aannemer Van Robaeys met de aanleg van het fietspad langs de spoorlijn tussen Kalle en Houte. Het fietspad is zo gepositioneerd dat de schoolgaande jeugd gemakkelijk de achterzijde van de gemeentelijke basisschool in Balegem kan bereiken. Dit impliceert dat een groot deel van de leerlingen zich niet via de Rooigemstraat moet verplaatsen. Die straat is immers gevoelig aan het drukke verkeer en wordt daardoor als ‘gevaarlijk’ bestempeld. Door de uitvoering van de werken zullen pendelaars niet meer kunnen parkeren aan de parking van het station Balegem-Dorp. Men kan de wagen kwijt aan de parking ter hoogte van de rotonde in het centrum van Balegem of aansluitende straten.

De fietssnelweg wordt uitgebouwd in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse overheid. Het geheel kadert binnen het fietsbeleid van het gewest. Binnen dit beleid staan twee begrippen centraal: externe effecten en internaliseren. Met externe effecten wordt de maatschappelijke kost ten gevolge van persoonlijke keuzes bedoeld. Een automobilist houdt veelal geen rekening met zijn uitstoot, filevorming, geluidshinder, schade aan de infrastructuur en dergelijke. Door de uitbouw van een fietssnelweg tracht men de bovengenoemde externaliteiten te internaliseren. De overheid wenst een mentaliteitswijziging te bekomen.  De uitbouw van een fietssnelweg kadert eveneens binnen de Oosterzeelse beleidsdoelstelling van een landelijke fietsgemeente. De gemeente zal een bijdrage van 122 996,96 euro leveren.

X