UNIEKE EXPO STADSKEUREN 23-24-25 NOVEMBER

Tijdens het weekend van 23, 24 en 25 november stelt de Stad Geraardsbergenenkele oude stadskeuren tentoon. In 1068 kreeg de Oudenbergstad als eerste Vlaamse stad rechten die vastgelegd werden in de beroemde stadskeur door Boudewijn VI. Zijn opvolgers – o.a. Filips van de Elzas en Gwijde van Dampierre – hebben deze rechten altijd bevestigd (gevidimeerd) met een nieuwe stadskeur. Daarom spreekt men vaak over een vidimus. Helaas zijn deze keuren verloren gegaan. De oudste, nog bestaande oorkonden dateren van de 14de eeuw. Het Algemeen Rijksarchief van Brussel bezit nog een kopie op perkament. Hierop staat de integrale tekst van het vidimus van graaf Gwijde van Dampierre. Ook het Rijksarchief in Gent heeft nog enkele mooie kopie ën. De mooiste oorkonde op perkament is een vidimus afgeleverd op 1 september 1477 door Rasso vander Schueren, abt van de Sint-Adriaansabdij. Ook de stukken uit het Oud stadsarchief van Geraardsbergen, vroeger in Ronse, zijn in Gent te vinden.

Tijdens het weekend van 23, 24 en 25 november komen deze oorkonden éénmalig naar Geraardsbergen. Ze worden drie dagen lang tentoongesteld in Infokantoor Visit Geraardsbergen tussen 10 en 17 uur.

Julien Borremans

X