Open Vld plus zet in op extra speelplekken voor jeugdbewegingen in Oosterzele.

Op de gemeenteraad van woensdag 21 november agendeert Open Vld plus het voorstel om de schoolspeelplaatsen bewegingsvriendelijker te maken én open te stellen voor de jeugdbewegingen. Fractieleider Filip Michiels en gemeenteraadslid Ruben De Gusseme: “De jeugdbewegingen in Oosterzele zijn erg succesvol. Een aantal onder hen zijn op zoek naar extra speelplekken. Daarom willen we scholen stimuleren hun speelplaats open te stellen voor het jeugdwerk.” (Reporter 17, DDL, foto’s Open Vld)

Over Vlaanderen gespreid staan vele schoolspeelplaatsen en andere buitenruimtes van scholen leeg na de schooluren en in het weekend. Ook in Oosterzele kunnen de schoolruimtes en speelplaatsen nog optimaler benut worden. Er zijn reeds verschillende scholen die al gebruikt worden door verenigingen, maar die kaart kan nog meer getrokken worden. Op 9 november 2018 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van de minister van jeugd Sven Gatz, samen met zijn collega’s van onderwijs en sport een projectoproep gelanceerd voor scholen met het thema: bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. De Vlaamse Regering trekt 1 miljoen euro uit om de Vlaamse onderwijsinstellingen een duwtje in de rug te geven en om hun schoolspeelplaatsen buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor jeugdwerk en eventueel andere gebruikers (er kan een subsidie van maximaal 15.000 per schoolproject worden toegekend).

Filip Michiels en Ruben De Gusseme: “De middelen die de Vlaamse regering nu ter beschikking stelt bieden een mooie opportuniteit om subsidies binnen te halen voor in eerste instantie de speelplaatsen beweegvriendelijker te maken voor de leerlingen op school en in tweede instantie extra speelplekken te hebben voor de jeugdbewegingen in het weekend.” Open Vld plus kondigde in haar verkiezingsprogramma hier werk te willen van maken: “Gedeeld ruimtegebruik cre ëert nieuwe kansen. We kiezen voor brede scholen. We willen onze gemeentelijke scholen prioritair openstellen voor jeugdwerkorganisaties en de jongeren zo bijkomende speelplekken bieden. Maar ook andere groepen moeten welkom zijn. Ook de scholen van andere netten stimuleren we om hun steentje bij te dragen.”

Filip Michiels: “We stellen nu voor dat het gemeentebestuur principieel akkoord gaat met ons voorstel om nog meer werk te maken van gedeelde schoolspeelplaatsen voor de afdelingen van het gemeentelijk onderwijs en ook positief samen te werken met scholen van andere netten op de gemeente die deze kaart willen trekken. We kunnen niet wachten op een nieuw bestuursakkoord begin volgende legislatuur, omdat aanvragen voor subsidies moeten immers ingediend worden tegen 22 februari 2019. Scholen hebben wel steeds zelf de eigen keuze of ze inzetten op het project.”

Ruben De Gusseme: “We willen ook de gemeentelijke diensten laten bekijken welke opportuniteiten er zich aandienen om de speelruimtes van het gemeentelijk onderwijs bewegingsvriendelijker te maken en open te stellen voor gedeeld gebruik.” Het voorstel wordt besproken op de gemeenteraad van woensdag 21 november.     Reporter 17