Groen Melle protesteert tegen kap van 30 essen in de Scheldeweg

Langs de Scheldeweg zullen een 30-tal bomen gerooid worden. De wortels doorboren het drainagesysteem van de aanpalende landbouwgrond.Bovendien zijn enkele bomen ziek en is het de bedoeling op die plek een fietspad aan te leggen( ook aan de overkant van de Scheldeweg trouwens).

Groen Melle legt 5 argumenten tegen de geplande kap:

  1. Dit is een zeer drastische oplossing, terwijl er alternatieven zijn: het is beter om eerst de afwatering van de gracht en de drainagebuizen na te kijken en die zo nodig vrij te maken.
  2. De bomen zijn niet ziek. Ze zijn slechts beperkt aangetast door de essentaksterfte, wat de kap zeker niet rechtvaardigt.
  3. Er verdwijnt opnieuw een vertrouwd en landschappelijk waardevol dorpszicht, de voorziene compensatie geeft helemaal niet dezelfde natuurbeleving.
  4. De Mellenaars werden niet betrokken: het openbaar onderzoek werd aangeplakt, maar verder werd g één beroep gedaan op de expertise die in Melle – o.a. in de Milieuraad – ruim aanwezig is.
  5. Er zijn geen concrete plannen voor een fietspad in de Scheldeweg: de bewoners hebben hier geen informatie over gekregen, er is geen trac é uitgetekend en er is ook niets geweten over een eventuele groenbuffer.

Groen stoort zich ook aan het feit dat de inwoners niet betrokken worden. “Het openbaar onderzoek werd aangeplakt, maar verder werd g één beroep gedaan op de expertise die in Melle onder andere in de Milieuraad ruim aanwezig is. En er is ook geen concrete plannen voor een fietspad in de Scheldeweg. De bewoners hebben hier geen informatie over gekregen, er is geen trac é uitgetekend en er is ook niets geweten over een eventuele groenbuffer”, besluit Dominique Vandermeersch. Groen Melle vraagt dat daarom dat het gemeentebestuur de aanvraag voor het rooien terug intrekt en samen met de betrokken landbouwer naar een betere oplossing zoekt!