Eerste SAVE label voor Merelbeke

Merelbeke ondertekende vorig jaar in mei het save charter om mee te werken aan een verkeersveilige gemeente en onderschreef de 7 doelstellingen, gisteren dinsdag ( 18/12) ontving de gemeente haar eerste SAVE Label van de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).

De uitreiking van het SAVE-label is maar een eerste stap in een traject dat de we volgende jaren verder willen uitstippelen. Een traject dat noodzakelijk is bij de verdere uitwerking van ons mobiliteitsplan, waarbij de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor kwetsbare weggebruikers, een constant aan-dachtspunt moet zijn  volgens Schepen van Mobiliteit  Bertrand Vrijens.Binnen elke van de 7 doelstellingen zijn verschillende acties ondernomen waaronder:

  • De prioritaire aandacht die we besteden aan het STOP-principe, in het bijzonder bij wegenwerken waarbij we
  • telkenmale de voetgangers en fietsers maximaal beschermen. Ik verwijs hiervoor naar de vele fietspaden die we hebben aangelegd en waarbij we waar mogelijk maximaal hebben gekozen voor gescheiden fietspaden,
  • De trage wegenkaarten en die we recent hebben verdeeld en die het resultaat waren van jaren studie en overleg, met actieve participatie en samenwerking met de wegspotters, die ons permanent knel- en aandachtspunten doorgeven ;
  • De eerste fietsstraat, met name de Kloosterstraat, in functie van de veiligheid aan de toe- en ingang van de gemeenteschool ;
  • De Led-borden die werden aangekocht en die we in elke schoolomgeving hebben geplaatst, maar ook de mobiele borden die her en der kunnen ingezet worden . Dit alles in samenloop met de spots/verlichting op zon energie die we in dezelfde schoolomgevingen in de zebrapaden hebben   aangebracht om ze te accentueren ;
  • De flitspalen die we op eigen kosten hebben aangekocht en zijn geplaatst op het traject van de nieuw aangelegde Gaversesteenweg, naast het initiatief van de politiezone om de komende jaren bijkomende ANPR-camera’s aan te kopen ;
  • De diverse acties in het kader van de burgemeestersconvenant, met extra inzet op autodelen;
  • De autoloze zondag, die dit jaar opnieuw een succes was ;
  • De communicatiecampagne ‘MRLBK ZKT M/V/X — 30/u’ ;
  • De samenwerking met de scholen van het basis- en secundair onderwijs in functie van de verkeerseducatie.

Tot slot : ik ben blij met de ontvangst van het label een mooi slot te kunnen breien aan 6 jaar beleid op het vlak van mobiliteit, samen mogen we als bestuur fier zijn dat we dankzij de inzet van zovelen het eerste label in ontvangst kunnen nemen.

X