Basiscursus Ecologische Moestuin

Om basiskennis over ecologisch tuinieren op te doen of op te frissen organiseert Velt Land van Rhode op woensdagen 23 en 30 januari, 13 en 27 februari 2019 een theoretische basiscursus ecologisch tuinieren. De lesgever is Herman De Waele, een man die zowel theoretisch als praktisch zeer onderlegd is en die kan bogen op een jarenlange ervaring. De onderwerpen zijn respectievelijk:

  • inleiding over ecologisch tuinieren, bodem en bemesting
  • netwerken in de tuin en biodiversiteit
  • bodembewerking
  • vruchtwisseling en zaden

Het boek “Ecologisch tuinieren voor beginners” kan als cursusmateriaal dienen.  Bestellen kan via boekenverantwoordelijke Luc Demonie, bereikbaar op  lucdemonie@skynet.be

De lessen hebben plaats in het Ontmoetingscentrum Velzeke, Provinciebaan 275 te Zottegem telkens van 19.30 tot 21.45 uur.

Als lid betaalt u   € 20 voor de vier lessen, niet-leden betalen € 40 voor de vier lessen. Om deel te nemen dient u zich in te schrijven via een mailtje naar luc-lambert@skynet.be  vóór   15 januari 2019 en het overeenstemmende bedrag over te schrijven op rekening BE85 9796 1211 8606 van Velt Land van Rhode met als vermelding: “basiscursus ecologisch tuinieren + (indien van toepassing) Velt-lidnummer”.

X